2020/06/04 geplaatst in Duurzaamheidsverslag, Organisatie

GBCU Jaarverslag 2019 online

In 2019 bestond de GBCU vijf jaar. In die vijf jaar zijn we van ‘praten’ naar ‘doen’ gegaan. Onze aanpak in 2019 was lokaal, gericht op het stationsgebied Utrecht Centraal, en gebaseerd op drie pijlers: DOEN, DELEN en DOORGROEIEN. Hiervoor werkten we aan concrete projecten die bijdragen aan het behalen van onze doelstellingen en werken we samen aan een duurzaam en leefbaar Utrecht Centraal. Hoe? Lees hier alles over in ons jaarverslag 2019!

In het bijzonder danken we onze werkgroepen voor hun inzet!

In 2020 gaan we, ondanks Corona, gewoon door én zetten we vol enthousiasme de huidige – en andere – projecten voort.