2020/07/01 geplaatst in Mobiliteit

Infographic Duurzame Personenmobiliteit

Green Business Club Utrecht Centraal heeft de intentie om de mobiliteit van medewerkers en bezoekers in stationsgebied Utrecht verder verduurzamen naar zero emissie in 2030. Binnen verschillende bedrijven in het stationsgebied wordt hard aan dit doel gewerkt. Denk aan het voeren van een duurzaam mobiliteitsbeleid, elektrische leaseregelingen, auto- en fietsdeelsystemen, het stimuleren van OV-gebruik en het plaatsen van laadpunten voor elektrische auto’s. Deze initiatieven zijn opgenomen in een infographic.

In plaats van nieuwe projecten toe te voegen wil de GBCU de huidige initiatieven versterken. Op verschillende niveau’s hebben de GBCU participanten kennis en expertise in huis als het gaat om duurzame personenmobiliteit. Deze niveau’s hebben wij gecategoriseerd in Denken, Delen en Doen. Zie de infographic voor kennis en initiatieven. In 2020 willen we onze kennis voor de buitenwereld vraag gestuurd inzetten!

Dus, wil je aan de slag met mobiliteit en ben je op zoek naar advies, inspiraties of best pratices? De participanten van Green Business Club Utrecht Centraal kunnen je helpen! Neem contact op met onze programmamanager via utrecht@greenbusinessclub.nl zodat we de juiste verbinding voor je kunnen leggen.

Infographic Duurzame Personenmobiliteit – PDF