2020/06/05 geplaatst in Circulair, Levendigheid

Moreelse Park krijgt tijdelijke Groene Oase

Naar buiten gaan is gezond en goed voor je. Daarom is deze zomer in het Moreelsepark een tijdelijke “Groene Oase” gecreëerd: een plek waar bewoners, werknemers en passanten met gepaste afstand tot elkaar even tot rust kunnen komen en genieten van het historische park. Het Moreelsepark, normaal in de zomer een levendige plek met optredens en terrassen van de Parade, wordt daarmee dit jaar een plek van stilte en groen.

De Groene Oase is tot stand gekomen op initiatief van de Green Business Club (GBC) Utrecht Centraal vanuit de werkgroep Levendig, in overleg met de gemeente Utrecht. De gemeente werkt aan een nieuwe visie op dit gedeelte van het stationsgebied: Tuinen van Moreelse. Het initiatief de Groene Oase sluit aan op de speerpunten uit de visie: rustige levendigheid, biodiversiteit en klimaat, en de bewegende mens.

De GBCU zoekt voor zijn initiatieven lokale en duurzame samenwerkingspartners. Voor de Groene Oase is gekozen voor de Utrechtse vestiging van Donker Groen. Samen met  Buurman Utrecht. Om animo te peilen is eerst contact gezocht met lokale ondernemers en de bewoners van dit gebied. Samen met de gemeente Utrecht en omwonenden van het Moreelsepark is onder leiding van Donker Groep, een bijeenkomst georganiseerd om samen te kijken waar een Groene Oase aan zou moeten voldoen. Hier kwam een circulair ontwerp uit voort dat duurzaam door de lokale werkplaats Buurman is geproduceerd. Ruim 3200 meter gebruikt en afgedankt hout is verwerkt in de oase.

De planten die zijn gebruikt sluiten aan bij de planten die al voorkomen in het Moreelsepark. Met dit ontwerp is op die manier rekening gehouden met de duurzame ambities van GBC Utrecht Centraal en de karakteristieke eigenschappen van het park.

Op 4 juni is de tijdelijke Groene Oase geplaatst en blijft vervolgens een jaar aanwezig in het Moreelse Park. We nodigen u uit op eigen initiatief, met afstand, een bezoekje te brengen!

Ziet u schade of vernielingen? U kunt de melden bij:info.utrecht@donkergroen.nl.