2021/02/16 geplaatst in Afval, Algemeen, Circulair, Energie, Levendigheid

GBCU Jaarplan 2021 online

Daar zijn we weer! Dit keer na een zeer bijzonder en ingrijpend jaar, voor ons allemaal. De impact van COVID-19 is enorm. Zo ook voor een aantal van onze participanten. We denken onder andere aan de Jaarbeurs, NS, NH-hotels, Tivoli, Kinepolis en The Greenhouse. De creativiteit en veerkracht die we zien bij bedrijven dwingt bewondering af.

Ondanks de beperkingen is er het afgelopen jaar veel gerealiseerd en zijn we als Green Business Club springlevend. We hebben inmiddels het GBCU-jaarplan voor 2021 afgerond en daar spat de ambitie van af. De verschillende werkgroepen hebben de lat hoog gelegd. Naast de al bestaande werkgroepen Levendig en Circulair is dit jaar ook de werkgroep Energietransitie van start gegaan.

We danken iedereen hartelijk voor zijn inzet in 2020 en we rekenen in 2021 weer op jullie inzet, steun en vertrouwen. Benieuwd naar de plannen voor 2021? Lees er meer over in ons GBCU-jaarplan 2021!

Werkgroepen
Werkgroep Energietransitie
De werkgroep zet zich in voor het versneld energieneutraal maken van het stationsgebied in 2030 en start met deze drie koplopers trajecten in 2021:
– monitoring van energiegegevens voor een gebiedsaanpak (bv. uitwisseling van energie);
– energiebesparende maatregelen treffen (bv. isolatie of optimalisatie van installaties);
– collectieve duurzame energieopwekking (bv. WKO of zon-PV).

Werkgroep Levendig
De werkgroep houdt zich bezig met vijf projecten:
1. Duurzaam daklandschap Utrecht CS – Het vergroenen van de daken in het stationsgebied.
2. Pluktuin Westplein – Het vergroenen en verlevendigen van Westplein
3. Verlenging Groene Oase – Moreelse Park
4. Spoortunnels in de spotlight – De twee tunnels, van Seijpesteijntunnel en Leidscheveertunnel vergroenen
5. Schone singel

Werkgroep Circulair
De werkgroep zet zich in voor Zero Waste en gaat aan de slag met twee doelen:
1. Zwerfafval reduceren – Door middel van opruimacties de hoeveelheid zwerfafval reduceren in en buiten het gebied.
2. Afvalstromen circulair maken – de concrete implementatie van de stroom Swill (Groente & Fruit)

Werkgroep Circulair – project Zero Emissie
De werkgroep heeft als doel het verminderen, verslimmen en verschonen van de goederenstromen in het stationsgebied.
In 2021 wil de werkgroep meer participanten en leveranciers vragen mee te doen met het maken van afspraken.

GBCU Jaarplan 2021