2020/07/01 geplaatst in Logistiek

GBCU Café Zero Emissie Logistiek 17 september 2020

COVID blijkt een goede tijd om door te pakken met Zero Emissie. Nu de goederenstromen minder zijn, is het een goede periode om met een lagere leverfrequentie en ander vervoer te experimenteren. We nodigen jullie uit voor een volgend GBCU Café op 17 september, 16.00 – 18.00uur.

Vanaf 2018 gingen verschillende Green Business Clubs aan de slag met het verduurzamen van het goederenvervoer in het gebied. Green Business Club Utrecht Centraal liet na de ondertekening van de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek een diepgaand onderzoek uitvoeren door Districon vervoersbewegingen van leveranciers van participanten in kaart te brengen. Het onderzoek omvatte zowel het aantal als het soort vervoersbewegingen. Denk hierbij aan afvallogistiek, horeca en facilitaire stromen zoals hygieneproducten en kantoorartikelen. Op basis van dit onderzoek is nu een groep koplopers aan de slag met het terugdringen van de niet-kritieke goederenstromen: hygiene, kantoorartikelen en koffie. Met een steuntje in de rug van Covid-19 sturen de koplopers aan op een blijvende terugdringing van het aantal ritten met 50%. Daarnaast op een verdere vergroening door middel van elektrisch vervoer. Enerzijds door het bundelen van ritten in ‘slimme coalities’:  het harmoniseren van leverfrequentie en -dagen van één leveranciers die bij meerdere opdrachtgevers in het gebied. Anderzijds door stromen te bundelen via een logistieke hub voor ‘the last mile’. Dit is een overslag hub van waaruit met groen vervoer ons gebied wordt beleverd. Stromen van meerdere leveranciers worden zo gebundeld. Mede door dit project is de interesse van participanten én leveranciers voor deze hub sterk toegenomen.

Naast een terugdringing van CO2 en het aantal ritten, blijkt deze koplopersgroep een prima platform om kennis uit te wisselen over contractvormen, leverancierservaringen en het implementeren van duurzaamheidsbeleid. Kortom een versneller voor samenwerking in het gebied. Dit geeft energie aan het project en zorgt voor eigenaarschap. In onderstaand overzicht de lessons learned vanuit GBCU.

In dit GBCU Café laten we GBCU-koplopers, leveranciers en logistieke dienstverleners aan het woord over de gemaakte afspraken, de successen en missers in samenwerking met zo’n breed spectrum partijen. Ook kijken we terug naar de ondertekening van het Zero Emissie Convenant van de Green Deal en de volgende stap naar het aanhaken van alle ondertekenaars.


Meer weten en/of aanmelden? Neem contact op met Tirsa van der Laan | tirsa@greenbusinessclub.nl.

Vanaf 2018 gingen verschillende Green Business Clubs aan de slag met het verduurzamen van goederenvervoer. Green Business Club Utrecht Centraal liet na de ondertekening van de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek een diepgaand onderzoek uitvoeren door Districon vervoersbewegingen van leveranciers van participanten in kaart te brengen. Het onderzoek omvatte zowel het aantal als het soort vervoersbewegingen. Denk hierbij aan afvallogistiek, horeca en facilitaire stromen zoals hygieneproducten en kantoorartikelen. Op basis van dit onderzoek is nu een groep koplopers aan de slag gegaan met het terugdringen van de niet-kritieke goederenstromen: hygiene, kantoorartikelen en koffie. Met een steuntje in de rug van Covid-19 sturen de koplopers aan op een blijvende terugdringing van het aantal ritten met 50%. Daarnaast op een verdere vergroening door middel van elektrisch vervoer. Enerzijds door het bundelen van ritten in ‘slimme coalities’:  het harmoniseren van leverfrequentie en -dagen van één leveranciers die bij meerdere opdrachtgevers in het gebied. Anderzijds door stromen te bundelen via een logistieke hub voor ‘the last mile’. Dit is een overslag hub van waaruit met groen vervoer ons gebied wordt beleverd. Stromen van meerdere leveranciers worden zo gebundeld. Mede door dit project is de interesse van participanten én leveranciers voor deze hub sterk toegenomen,

Naast een terugdringing van CO2 en het aantal ritten, blijkt deze koplopersgroep een prima platform om kennis uit te wisselen over contractvormen, leverancierservaringen en het implementeren van duurzaamheidsbeleid. Kortom een versneller voor samenwerking in het gebied. Dit geeft energie aan het project en zorgt voor eigenaarschap. In onderstaand overzicht de lessons learned vanuit GBCU. Benieuwd naar de verdere stappen? Kom dan naar het GBCU Café

Door te werken aan het verminderen, verslimmen én verschonen van de goederenstromen in het stationsgebied, wil de werkgroep de CO2-uitstoot in het Utrechtse stationsgebied zover mogelijk -met de intentie naar zero-emissie- terugbrengen.