2021/06/14 geplaatst in Energie

Convenant Energieneutraal Stationsgebied 2030

Green Business Club Utrecht Centraal (GBCU) heeft als doel om het stationsgebied Utrecht Centraal energieneutraal en aardgasvrij te laten zijn in 2030. De werkgroep Energietransitie ging voortvarend te werk en nodigt participanten van GBCU een convenant te tekenen, waarmee zij de intentie tonen toe te werken naar een Energieneutraal Stationsgebied.

Het doel om energieneutraal en aardgasvrij te zijn in 2030, komt voort vanuit de meer algemene GBCU-missie om te werken aan een duurzaam, toekomstbestendig en aantrekkelijk stationsgebied. Daarom is er een werkgroep Energietransitie opgericht in 2021 welke zich committeert aan het opstellen én uitvoeren van een routekaart ‘Energieneutraliteit in 2030’ op participant- en gebiedsniveau, waar dit convenant de basis voor vormt. Door deel te nemen aan dit convenant nemen de participanten hun verantwoordelijkheid om op eigen initiatief, vooruitlopend op wettelijke verplichtingen, te gaan voldoen aan de doelen van het klimaatakkoord. In de participantenvergadering van 17 juni willen we inventariseren wie de intentie heeft het convenant te ondertekenen.

GBCU Café
Donderdag 27 mei stond het GBCU Café geheel in het teken van dit thema. Er waren presentaties vanuit andere lokale GBC’s. Olivier Vree (ENGIE) lichtte de aanpak van GBC Den Haag Beatrixkwartier toe: daar committeerden een aantal partijen zich aan een Energieneutraal Beatrixkwartier in 2030, met als eerste stap het opstellen van een routekaart hoe daar te komen. Nina van den Berg vertelde meer over de werkwijze van de projectgroep Energie van GBC Amsterdam Zuidas. Daar is nog geen intentie uitgesproken voor een energieneutrale Zuidas, maar lopen er verschillende trajecten die nodig zijn daar überhaupt te komen: Zuidas Zonder Aardgas in 2025 en de optimalisatie van WKO installaties. Hier het verslag van deze bijeenkomst.

Convenant vervangt handhaving door gemeente Utrecht
Gemeente Utrecht heeft de wettelijke taak om handhavend op te treden richting vastgoedeigenaren omtrent het behalen van de minimale wettelijke voorschriften omtrent verduurzaming van vastgoed. Ook zullen de komende jaren steeds meer maatregelen van bedrijven en instellingen worden verwacht. Echter, gemeente Utrecht is bereid deze handhavingstaak op te schorten indien GBCU-participanten middels dit convenant verklaren zich te committeren aan het behalen van de minimale wettelijke voorschriften omtrent verduurzaming van vastgoed, een routekaart op stellen naar aardgasvrij en klimaatneutraliteit én dat de deelnemende GBCU-participanten periodiek – ten minste eens per kalenderjaar – richting bestuur GBCU en de gemeente Utrecht inzichtelijk maken wat de voortgang is van het behalen van energieneutraliteit in 2030 gekoppeld aan de tussendoelen van de routekaart ‘Energieneutraliteit en aardgasvrij in 2030’.

Contact: Mieke van Eerten – Jansen | mieke@greenbusinessclub.nl.