2021/09/07 geplaatst in Energie

CEO’s ondertekenen convenant ‘Utrecht Centraal energieneutraal in 2030’

Utrecht Centraal energieneutraal en aardgasvrij in 2030! Dit doel heeft Green Business Club Utrecht Centraal (GBCU) met in de uitvoerende rol de ‘werkgroep Energietransitie‘. Op 30 september 2021 ondertekenen leiders van verschillende bedrijven dit convenant waarmee zij aantonen toe te werken naar een energieneutraal stationsgebied: Gemeente Utrecht, Jaarbeurs, Movares, ProRail, Rabobank, RVO en Strukton/De Knoop. Na de ondertekening wordt er een routekaart ‘Energieneutraliteit in 2030’ opgesteld die de te nemen stappen inzichtelijk maakt.

Routekaart Energieneutraliteit en aardgasvrij in 2030
In 2021 start de routekaart studie op participant- en gebiedsniveau waarin de huidige situatie, vraag & aanbod van energie en onderlinge koppelkansen in het gebied worden geanalyseerd. Voor alle participanten wordt een apart plan opgesteld met concrete stappen om aardgasvrij en klimaatneutraal te worden. Onderdeel hiervan is het in beeld brengen welke ‘natuurlijke momenten’ bij de participanten ontstaan. Dit ontstaat als onderdelen en/of installaties aan vervanging toe zijn. Daarnaast inventariseert de werkgroep de koppelkansen om samen grote stappen te zetten. Hieruit volgt de routekaart, die naast het einddoel, ook tussendoelen stelt om voortgang te waarborgen.

Scope convenant
Het convenant focust zich op het energieneutraal en aardgasvrij maken van het gebouw- en proces gebonden energievraag en die van de gebruikers van de gebouwen. Naast participanten van GBCU, worden ook gebouweigenaren bewogen om dit convenant te ondertekenen.

Convenant vervangt handhaving door gemeente Utrecht
Gemeente Utrecht heeft de wettelijke taak om handhavend op te treden richting vastgoedeigenaren omtrent het behalen van de minimale wettelijke voorschriften aangaande verduurzaming van vastgoed. Gemeente Utrecht is bereid deze handhavingstaak op te schorten als GBCU-participanten, die het convenant hebben ondertekend, een routekaart opstellen naar aardgasvrij en klimaatneutraliteit en deelnemende GBCU-participanten periodiek inzicht in de voortgang geven richting energieneutraal 2030. Deze zijn gekoppeld aan de tussendoelen van de routekaart.

Resultaten eerste verkennend onderzoek
Vanuit de GBCU-missie om te werken aan een duurzaam, toekomstbestendig en aantrekkelijk stationsgebied, is er een eerste verkennend onderzoek uitgevoerd. Daaruit bleek dat er veel potentie is om het stationsgebied energieneutraal en aardgasvrij te maken. Uitgaande van de resultaten van dit onderzoek, ging de werkgroep Energietransitie te werk en nodigt de participanten van GBCU uit het convenant te ondertekenen, waarmee zij het doeleinde tonen om toe te werken naar een energieneutraal stationsgebied. Door gezamenlijk op te trekken onder de ‘paraplu’ van GBCU kunnen de participanten kennis en ervaring t.a.v. de verduurzaming met elkaar delen, de mogelijkheden om energie uit te wisselen verzilveren en kan er op kosten worden bespaard door gezamenlijke inkoop of gezamenlijke energiesystemen.

Ook aanwezig zijn bij de ondertekening? Aanmelden kan via het aanmeldformulier!