• "Als grote stakeholder in het gebied moet je verantwoordelijkheid nemen als het gaat om een duurzaam behoud van de omgeving." Wilma Kreikamp, Rabobank

Samenwerken aan een duurzaam en leefbaar stationsgebied Utrecht

De Green Business Club Utrecht (GBCU) is een netwerkorganisatie van bedrijven die gevestigd zijn in het stationsgebied of daarmee verbonden zijn. De negentien participanten zetten zich gezamenlijk in om het stationsgebied en de eigen bedrijfsvoering verder te verduurzamen en te verlevendigen. Dit doen we door middel van concrete projecten en kennisdeling. Zo leren we van elkaar en kunnen we elkaar, maar ook derden, inspireren.


Zero Emissie Logistiek

Participanten werken samen aan een schoon en bereikbaar stationsgebied binnen het project ‘Zero Emissie Logistiek’: zij bundelen leveringen naar het stationsgebied en laten deze CO2 neutraal leveren. Hiermee geven participanten invulling aan de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek die zij in 2018 ondertekenden.

 


Lees meer

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.