Gepost door Green Business Club - Landelijk
2019/07/02 geplaatst in Energie

Wet Informatieplicht en EED: wat te doen in geval van multi-tenant?

Sinds 1 juli is de Wet Informatieplicht van kracht: verbruikt een bedrijf of instelling per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas? Dan is deze nieuwe wet van toepassing en moet worden gerapporteerd welke maatregelen er zijn genomen om energie te besparen. Leidend hierin is de lijst met erkende maatregelen.

Het is niet altijd duidelijk wie verantwoordelijk is voor het naleven van de wetgeving voor energiebesparing. dit speelt vooral bij verzamelgebouwen (utiliteitsbouw). Er is een wens voor duidelijke afspraken hierover bij bevoegd gezag, bedrijven en instellingen.

In het geval een single-tenant kantoor, ligt deze plicht bij de huurder, ook wel de drijver van de inrichting. Voor multi-tenant kantoren is dit anders: in een onlangs verschenen memo Verantwoordelijke energiebesparing utiliteitsbouw (pdf, 138 kB) van RVO wijzen zij de eigenaar hiervoor aan. De memo is opgesteld door de koepelorganisaties van vastgoedbeleggers IVBN en vastgoedmanagers VGM NL, de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en in afstemming met het Kernteam EED. Ook in het geval van de EED-audit is de eigenaar aangewezen als audit-plichtige.