2021/05/10 geplaatst in Groen, Water

Waterschap Vechtstromen brengt watervisie 2050 uit

Waterschap Vechtstromen is in 2020 participant geworden van Green Business Club (GBC) Twente. In september 2020 is tijdens een bedrijfsbezoek bij het waterschap ingezoomd op de mogelijkheden tot samenwerking tussen Vechtstromen en Twentse ondernemers op het gebied van duurzaamheid. Vechtstromen biedt via haar eigen innovatiefonds mogelijkheden tot financiering van vernieuwende duurzame projecten.

Dit voorjaar heeft Vechtstromen de watervisie 2050 uitgebracht met daarin kort en krachtig geformuleerd het beleid en ambities o.a. op het gebied van klimaatdoelstellingen en duurzaamheid. Deze watervisie is mede tot stand gekomen via een consultatieronde waarbij ook GBC Twente actief betrokken is geweest.

De komende jaren zullen we samen optrekken om onze duurzaamheidsambities om te zetten in concrete projecten en resultaten. Lees de volledige watervisie hier.

.