2017/10/24 geplaatst in Energie, Geen categorie

Verduurzaming van energievoorziening op bedrijventerreinen

In de visie van GBC Twente vormen bedrijven een belangrijke en essentiële schakel in de energietransitie. Het bedrijfsleven heeft slag- en investeringskracht. Beide zijn hard nodig in de verduurzaming van de energievoorziening. Omdat er op veel bedrijventerreinen sprake is van een georganiseerd verband en samenwerking, is nadrukkelijk gekozen voor bedrijventerreinen als focus. Bovendien kan GBC Twente hiermee aansluiten bij het landelijke programma voor verduurzaming van bedrijventerreinen.

Zo heeft GBC Twente een plan opgesteld hoe het nieuwe bedrijventerrein XL Businesspark Twente in Almelo energetisch te verduurzamen. Dit in nauwe samenwerking en afstemming met het management van XL Businesspark Twente en de Provincie Overijssel in het kader van het programma Nieuwe Energie Overijssel (NEO). Uitgangspunt van het plan is energie-neutrale uitbreiding van het bedrijvenpark. Op 12 september heeft een brainstormsessie plaatsgevonden met een belangrijke nieuwe investeerder op het park. Momenteel wordt er druk gerekend om de business case rond te krijgen.

Zien doet geloven. Daarom is voor de zomer een bezoek gebracht met de nieuwe investeerder aan het gebouw van Sensata op de Westermaat Campus in Hengelo. Dit gebouw is gerealiseerd door Schröder Vastgoed en is voor de warmte- en koude-levering voorzien van een Warmte-Koude-Opslagsysteem (de warmte/koude wordt uit de grond gehaald via een gesloten warmwatersysteem), speciale isolatie, energiebesparende maatregelen en zonnepanelen.

GBC Twente is gevraagd en heeft ook het initiatief genomen om duurzame energie sessies op andere bedrijventerreinen in Twente te organiseren. Hiertoe zijn reeds een aantal activiteiten opgezet op een aantal bedrijventerreinen (Enschede, Hengelo, Twenterand, Almelo) in nauwe samenwerking met marktpartijen die in het najaar van 2017 verder worden uitgewerkt. Bedoeling is formats te genereren die op andere bedrijventerreinen kunnen worden benut en daarmee een zwaan-kleef-aan effect te genereren. Tevens voorkomt deze aanpak dat steeds opnieuw het wiel moet worden uitgevonden. Het eerste format betreft zonnepanelen op bedrijfsdaken. Doel is het nagenoeg compleet ontzorgen van geïnteresseerde bedrijven. Na een snelle benodigde check of het bedrijfsdak sterk genoeg is, wordt er gezamenlijk geacteerd. Dit biedt schaalvoordelen, snellere doorlooptijden en kortere terugverdientijden. De eerstvolgende bijeenkomst is op donderdag 16 november op het XL Businesspark Twente in Almelo.