2018/02/20 geplaatst in Algemeen, Denktank, Energie, Evenementen

Terugblik op actieve en enthousiaste brainstormsessie

De Green Business Club Twente bestaat inmiddels ruim anderhalf jaar. Met een groeiend aantal participanten maken we een programma van activiteiten waarmee we de ambitie, Twente als meest duurzame regio, dichterbij gaan brengen. De participantenbijeenkomst stond in het teken van gezamenlijk invullen van dit programma.

Naast bekende gezichten schoven tijdens dit overleg ook nieuwe participanten aan. De Jaardag afgelopen november leverde meer dan 10 nieuwe participanten op, dit actief deelnamen aan deze brainstormsessie. Voorzitter René Venendaal: ‘We kijken terug op een waardevolle en interessante participantenbijeenkomst. Naast inmiddels bekende gezichten hebben we ook nieuwe participanten mogen verwelkomen en ook zij hebben actief deelgenomen. Een mooie mix van mensen uit verschillende sectoren die allen bewust met de opgaven van deze tijd omgaan. Erg inspirerend!’

Het doel van de bijeenkomst was het aanscherpen van het jaarplan 2018. Er is gebrainstormd over de eerste opzet.  Na een levendige discussie zijn de volgende punten op de “i” gezet:

 • In 2018 worden diverse themabijeenkomsten georganiseerd:
  • De rol en betekenis van waterstof als duurzame energiebron (bouw, mobiliteit);
  • Verduurzamen van vastgoed (2024 moet al het vastgoed minimaal het C-label hebben);
  • Het berekenen van de CO2-footprint van bedrijven. Meten is weten. Zodra bekend is wat de afdruk is kunnen (competitieve) maatregelen voor vermindering hiervan worden uitgevoerd. Het is ook een mooi thema (MVO paragaaf) voor de het (financieel) jaarverslag.
 • Aanscherping op de pijler “Duurzame doetank”:
  • Bij de sessies worden ook studenten van het ROC betrokken;
  • Participanten worden uitdrukkelijk uitgenodigd om onderwerpen (liefst uitdagende stellingen zoals “de stad gaat op slot voor voertuigen die CO2 uitstoten”) aan te dragen voor de inspiratiesessie en de eventuele daaropvolgende design-sprints (duurzame doetank).

Tijdens de discussie is ruim aandacht besteed aan het thema circulaire economie. Daarbij kwam steeds weer aan de orde dat het belangrijk is om niet te blijven steken in abstracte termen, maar te werken aan zo concreet mogelijke initiatieven. Elke circulaire/duurzame stap, groot of klein, draagt tenslotte bij aan het behalen van het hogere doel. Het succes wordt in grote mate bepaald door het effect dat organisatie en medewerkers ervaren. Daarom mikken we met GBC Twente op doen en niet alleen op praten.

Het inbouwen van een competitief element is slim en leuk. Circulair en duurzaam ondernemen is interessant, daar wil je als gehele organisatie of bedrijf aan bijdragen! Participant worden? Lees meer.

Op naar een actief 2018!