Verduurzaming Bedrijventerreinen

Green Business Club Twente (GBC Twente) heeft een plan opgesteld hoe het nieuwe bedrijventerrein XL Businesspark Twente in Almelo energetisch te verduurzamen. Dit in nauwe samenwerking en afstemming met het management van XL Businesspark Twente en de Provincie Overijssel in het kader van het programma Nieuwe Energy Overijssel.

Uitgangspunt van het plan is energie-neutrale uitbreiding van het park. Binnenkort vindt een brainstormsessie plaats met een belangrijke nieuwe investeerder op het park. De activiteit past prima binnen de doelstelling van de GBC Twente en het NEO-programma om bedrijventerreinen te verduurzamen.

Zo heeft de GBC Twente een plan opgesteld hoe het nieuwe bedrijventerrein XL Businesspark Twente in Almelo energetisch te verduurzamen. Dit in nauwe samenwerking en afstemming met het management van XL Businesspark Twente en de Provincie Overijssel in het kader van het programma Nieuwe Energy Overijssel. Uitgangspunt van het plan is energie-neutrale uitbreiding van het park. Op 12 september jl. heeft een brainstormsessie plaatsgevonden met een belangrijke nieuwe investeerder op het park.

Meer informatie? Neem contact op met Ton Beune.

Projectgroep: Verduurzaming Bedrijventerreinen