Duurzame Denktank

De plannen met betrekking tot een denktank in de vorm van een Green Business Club Challenge worden steeds concreter. Gedachte is dat creatieve ondernemers en experts van de GBC Twente onder begeleiding samen aan de slag gaan. Momenteel wordt gezocht naar financiering hiervan.

Naast de GBC Challenge worden in samenwerking met regionale scholengemeenschappen thema-sessies op basis- en middelbare scholen voorbereid om jongeren te betrekken bij de regionale duurzame energieplannen. Juist jongeren kunnen met hun onbevangen blik creatieve oplossingen bedenken voor lastige issues bij gebiedsinpassing.

De Lonnekerschool is begin oktober gestart met een reeks lessen over duurzame energie inclusief een gastcollege van GBC Twente-voorzitter René Venendaal over zonnepanelen en windenergie en een bedrijfsbezoek gecombineerd met proefjes aan GBC Twente-lid BTG.  Alle evenementen zijn op beeld opgenomen en worden hier op korte termijn gedeeld.

De resultaten van de denktanks zullen onder andere worden ingebracht bij de programma’s Enschede Wekt Op, Agenda van Twente, Nieuwe Energie Overijssel en Nieuwe Energie Hengelo.

Meer informatie? Neem contact op met Theo de Bruijn.

Projectgroep: Duurzame Denktank