Green Business Club Twente gaat aan de slag met zes verschillende thema’s: duurzame gebiedsontwikkeling, circulair bouwen, mobiliteit, sociale duurzaamheid, energie en een duurzame denktank.

Er zijn nu een zestal projectgroepen opgezet waarbinnen de thema’s aan bod komen. Hiervoor werken we samen met verschillende kennispartijen en organisaties uit de regio.  De projectgroepen zijn nog in ontwikkeling. Wilt u mee denken of aansluiten bij de onderstaande projectgroepen? Neem dan contact op met het betrokken bestuurslid.


Projectgroepen

Circulair Ondernemen

In samenwerking met Twente Milieu, Climate Neutral Group en Twence wordt een programma uitgewerkt voor klimaatneutraal ondernemen en circulaire economie. Tijdens de Jaardag op 21 november, die in samenwerking met IKT College wordt georganiseerd, komt dit thema nader aan de orde.

Meer info

Circulaire Bouw

Met de Stichting Pioneering is gesproken over samenwerking die komende periode concreet zal worden gemaakt. In het kader van het provinciale Waardemakers-programma is een duurzame bouw sessie in de maak.

Meer info

Duurzame Denktank

De plannen met betrekking tot een denktank in de vorm van een Green Business Club Challenge worden steeds concreter. Gedachte is dat creatieve ondernemers en experts van de GBC Twente onder begeleiding samen aan de slag gaan. Momenteel wordt gezocht naar financiering hiervan.

Meer info

Duurzame Mobiliteit

Naast het lopende STEK-project wordt bekeken in hoeverre met Twente Mobiel kan worden samengewerkt. Verder lijken mobiliteitscentra in opkomst te zijn. Ook wordt gezocht naar samenwerking met het onderdeel duurzame mobiliteit van het NEO-programma.

Meer info
Businesspark XL Twente

Verduurzaming Bedrijventerreinen

Green Business Club Twente (GBC Twente) heeft een plan opgesteld hoe het nieuwe bedrijventerrein XL Businesspark Twente in Almelo energetisch te verduurzamen. Dit in nauwe samenwerking en afstemming met het management van XL Businesspark Twente en de Provincie Overijssel in het kader van het programma Nieuwe Energy Overijssel.

Meer info

Water

In Zuidas en Beatrixkwartier gebeurt het al: bedrijven verruilen de flessen bronwater voor flessen kraanwater. Ook in Twente wil de Green Business Club bedrijven stimuleren om over te stappen op kraanwater.

Meer info