Gepost door Green Business Club - Landelijk
2020/02/11 geplaatst in Afval, Algemeen, Circulair, Evenementen

Programma symposium ‘Van Ambitie tot Aanpak: Zero Waste’ bekend

Je bedrijfsvoering verduurzamen naar zero waste gaat veel verder dan afval gescheiden inzamelen. Een afvalstroom indammen begint al bij de inkoop. Hoe kun je dit slim én met minder afval als bijproduct doen? Hoe beïnvloed je het gedrag van medewerkers en wat gebeurt er eigenlijk bij de verwerking van je afval? Allemaal factoren waar je als organisatie invloed op kunt hebben. Op dinsdag 3 maart organiseert Green Business Club Nederland daarom het symposium ‘Van Ambitie tot Aanpak: Zero Waste’ om handvatten te geven aan bedrijven en organisaties die hun afvalstromen (verder) willen verduurzamen. Het volledige programma is nu bekend!

Green Business Club Nederland deelt graag de kennis die bij twaalf lokale Green Business Clubs wordt opgedaan. Concrete voorbeelden van hoe partijen met elkaar samenwerken aan bijvoorbeeld Zero Waste, staan hierbij centraal. Het symposium ‘Van Ambitie tot Aanpak: Zero Waste’ wordt in samenwerking met Amsterdam Economic Board, Milieu Service Nederland, Renewi, RVO Nederland en ABN AMRO georganiseerd om handvatten te bieden aan alle partijen die met elkaar samenwerken of willen gaan samenwerken aan Zero Waste. Concrete voorbeelden staan hierbij voorop.

Aanmelden (gratis, maar wel noodzakelijk) kan hier.

Programma

Ochtend (plenair):

  • Maurice Goudsmith, Categoriemanager Afvalzorg en Grondstoffenmanagement Rijksoverheid, spreekt over de ontwikkelingen op de grondstoffenmarkt en over de circulaire doelstellingen van de Rijksoverheid.
  • Egidio Bundel (ABN AMRO), Programme Developer Circular Economy CIRCL, neemt ons mee in de zero waste ambitie van CIRCL, het circulaire paviljoen van ABN AMRO, en hoe dit in de praktijk in zijn werk is gegaan.
  • Marieke Rietbergen, Oprichter Design Innovation Group, vertelt over het onderzoek dat het bedrijf deed bij IKEA om verandering teweeg te brengen in het afvalproces in de servicerestaurants van het warenhuis. Dit onderzoek leidde tot implementatie van verschillende concrete maatregelen in het ontwerp van bijvoorbeeld de afvalstations in het restaurant.

Lunch (deelsessies):
Tijdens het lunchprogramma worden de volgende deelsessies aangeboden:

  • Inkoop: Alles wat wordt ingekocht, is op een zeker moment afval. Hoe kan (rest)afval door slimme inkoop worden voorkomen of de kwaliteit van het afval worden verbeterd? Green Business Club en Amsterdam Economic Board leiden deze sessie en bieden handvatten om met dit thema aan de slag te gaan. Denk hierbij aan verpakkingsmateriaal, emballage, minder inkopen, duurzaam inkopen, circulair inkopen, etcetera.
  • Bedrijfsvoering: Van het gedrag van medewerkers tot het beste afvalmeubilair; hoe ziet slimme en efficiënte afvalinzameling er op de vloer uit? Dus: van facilitair naar circulair. ABN AMRO & Renewi Nederland spreken tijdens deze interactieve sessie uit eigen ervaring en delen tips hoe zij met de verduurzaming van afvalstromen aan de slag zijn gegaan.
  • Afvalscheiding en verwerking: Het afval moet worden ingezameld en verwerkt. Wie is vanaf dat moment eigenaar van het afval? Voorop staat minder beweging en lokale en hoogwaardige verwerking. Hoe wordt dit gerealiseerd? Welke rol is hierin weggelegd voor inzamelaars? Afvalinzamelaar Milieu Service Nederland geeft inzicht in afvalstromen en biedt handvatten om samen te werken. Aan de hand van het voorbeeld bij Baker & McKenzie laten zij zien hoe snel er resultaten te behalen zijn. Wilbrand Kuijt, Manager Facility Services Baker & McKenzie, vertelt meer over de aanpak, waarbij samenwerking en inzicht leidend zijn.

Middag (plenair):

  • Jacqueline Cramer, Professor in Sustainable Innovation en oud-minister Milieubeheer, spreekt over de circulaire economie en de rol die bedrijven hierin hebben. Ook de samenwerking in de keten en branche komen aan bod.
  • Josieke Moens, Manager Planning & Support RAI Amsterdam en bestuurslid Green Business Club Zuidas, vertelt hoe 27 participanten van GBC Zuidas aan de slag zijn gegaan met het verduurzamen van de afvalstromen. De vorming van koplopers, bij elkaar krijgen van data en het onderzoeken van de verschillende rollen zijn hierbij van belang.
  • Maurice Goudsmith, Categoriemanager Afvalzorg en Grondstoffenmanagement Rijksoverheid en participant van Green Business Club Den Haag Beatrixkwartier, vertelt hoe de verduurzaming van afvalstromen in Den Haag Beatrixkwartier is aangepakt. Ook hier zijn data de basis van de samenwerking en hebben de vervolgstappen bepaald.

De middag wordt afgesloten met de presentatie van de Roadmap Zero Waste die bedrijven en organisaties helpt bij het verduurzamen van de afvalstromen.