Word participant van GBC Twente en werk samen aan het verduurzamen en verlevendigen van de regio Twente.

In Twente werkt de Green Business Club met bedrijven en organisaties aan het verduurzamen van het gebied. Er worden concrete projecten bedacht en uitgevoerd die aansluiten bij de gezamenlijke ambitie van de participanten.

Participantenbijdrage

Voor de continuïteit van Green Business Club Twente is er een participantenbijdrage nodig. De bijdrage is door de Programmaraad (de vergadering van deelnemers) vastgesteld op maximaal € 5.000,- per jaar, te voldoen uiterlijk in de maand januari van het desbetreffende jaar. Om rekening te houden met kleinere organisaties wordt de onderstaande staffel gehanteerd. Leden van de Industriële Kring Twente (IKT) ontvangen een jaarlijkse korting van 50% op onderstaande bedragen.

Bedrijven/organisaties Bijdrage per jaar Bijdrage IKT-leden
> 100 medewerkers € 5.000,- € 2.500,-
50 – 100 medewerkers € 2.500,- € 1.250,-
5 – 50 medewerkers € 1.500,- € 750,-
1 – 5 medewerkers € 400,- € 200,-

Deelname aan Green Business Club Twente wordt automatisch verlengd tenzij de Participant uiterlijk drie maanden vóór het einde van het kalenderjaar schriftelijk opzegt.

Aanmelden

Gaat u akkoord met de voorwaarden en wilt u participant worden? Vul het aanmeldformulier in.

Green Business Club Twente biedt u als participant:

Concrete Initiatieven

U vindt partners om gezamenlijk concrete initiatieven en activiteiten op het gebied van duurzaamheid in gang te zetten en te houden.

Netwerk

U krijgt direct toegang tot een uitgebreid netwerk van koplopers in duurzaam ondernemen.

Actieve Deelname

U kunt actief deelnemen in projectgroepen gericht op concreet resultaat.

Inspiratie

U draagt via een gezamenlijk platform actief bij aan de profilering van zowel uw eigen organisatie als uw vestigingsplaats als internationaal koploper in duurzaamheid.

Platform

U kunt rekenen op een faciliterende rol vanuit Green Business Club Twente voor het oppakken van duurzame initiatieven. Via de tweejaarlijkse Programmaraad heeft u invloed op het programma van de Green Business Club Twente.

Facilitatie

U kunt rekenen op een faciliterende rol vanuit Green Business Club Twente voor het oppakken van duurzame initiatieven.

Voorwaarden deelname

Anderen voorwaarden voor deelname aan de Green Business Club is dat u een binding heeft met Twente, het netwerk niet primair ziet als een netwerk om te ‘halen’, maar ook bereid bent te ‘brengen’ en te ‘delen’. U gebruikt het netwerk niet primair voor commercieel gewin. Tegelijkertijd is er mogelijke business door vraag van andere organisaties en projecten die aansluiten op de core business van uw bedrijf.

Wilt u eerst nog meer informatie? Neem dan contact op.

Contact