IAA Architecten

IAA Architecten — creatieve partner voor ruimtelijke vraagstukken

IAA Architecten is een full-service architectenbureau dat concepten levert, ontwerpt, adviseert, uitvoert en begeleidt in de meest complexe ruimtelijke vraagstukken. Dat is vaak meer dan een gebouw alleen. Het vraagt om een integrale aanpak. De organisatie bestaat daarom ondermeer uit architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, interieurarchitecten, projectmanagers, bouwkundigen, 3D modelleurs, bouwkostendeskundigen, bestekschrijvers en duurzaamheids- & kwaliteitsadviseurs.

Als ontwerpbureau hebben we grote invloed op hoe de ruimte en de gebouwen daarin eruit zien en functioneren. Duurzaamheid is voor ons een belangrijk uitgangspunt. De drie actielijnen van Green Business Club Twente herkennen we in ons werk. In onze gebouwen passen we uiteraard de laatste technische inzichten toe, gebruiken we materialen met de minste milieubelasting en richten we energie- en waterstromen zo efficiënt mogelijk in. Maar duurzaamheid gaat bij ons verder dan alleen de techniek. Naast dat we ervaring hebben met onder andere BREEAM, DGNB, Cradle to Cradle®, GPR, circulair bouwen, modulair bouwen en energieneutraal bouwen, ontwerpen wij ruimtes waar mensen zich prettig voelen. Ruimtes die uitnodigen tot het maken van contact, die volledig zijn toegerust op hun functie en die hun kwaliteit behouden, ook na lange tijd. Dat is voor ons de kern van duurzaamheid. Duurzaamheid drukt zich namelijk niet alleen uit in certificeringen; culturele, gevoels- en belevingswaarde zijn volgens ons net zo belangrijk.

De actielijnen van Green Business Club Twente krijgen vooral meerwaarde als ze in samenhang worden ontwikkeld. In onze ontwerpen proberen we die integratie vorm te geven. Dat doen we altijd in co-creatie: met gebruikers, opdrachtgevers, overheden. Daarbij hebben we de kennis en kunde van anderen over specifieke duurzaamheidsthema’s nodig. Dat maakt het participantschap voor ons waardevol.