Stichting Green Business Club Twente is in 2015 opgericht door Schröder Vastgoed, Anthebe AM en Atlas Advies om de regio Twente te verduurzamen en verlevendigen. Door de lokale aanpak kan binnen bedrijven en in het gebied meer impact worden gemaakt.

De regio Twente herbergt een aantal ambitieuze partijen waarvoor duurzaamheid en ‘green business’ vanzelfsprekend zijn, en die zich in een gebiedsgerichte aanpak verenigen. Er is samenwerking gezocht met de Industriële Kring Twente, om niet weer iets nieuws op te zetten naast bestaande goed werkende platforms, maar om juist hierbij aan te sluiten en deze te benutten.

GBC Twente wil in 2030 de meest duurzame regio van Nederland zijn. Hiertoe wordt een strategisch plan opgesteld, waarin de doelstellingen en beoogde Twente-brede projecten op de middellange termijn (3-5 jaar) worden vastgelegd. Dit plan wordt doorontwikkeld in het jaarplan, waarin per jaar de acties worden geconcretiseerd en projecten worden gedefinieerd.

De gebiedsgerichte aanpak die de GBC Twente hanteert sluit goed aan bij de aanpak van IKT, waar de deelnemers zijn georganiseerd in zes lokale IKT-kringen. Uitgangspunt bij de gebiedsgerichte aanpak van GBCT is dat, naast de Twente-brede projecten, in iedere IKT-kring green business locaties bestaan en/of kunnen ontstaan. Per concrete locatie wordt een gebiedsgericht businessplan ontwikkeld, waarin prioriteiten en een agenda voor dat specifieke gebied worden vastgelegd.

Daarnaast deelt GBC Twente kennis met GBC Nederland en andere lokale Green Business Clubs door het gebruik van de GBC Kennisbank.

GBC Twente wordt gevormd door bedrijven en organisaties uit het gebied. Wilt u meer weten over onze participanten of wilt u zelf participant worden? Kijk dan hier.


Missie en Ambitie

De doelstelling van de Green Business Club Twente is even helder als ambitieus: met de Green Business Club Twente willen we over 10 jaar – dus in 2025 – de meest duurzame regio worden van Nederland. Hiertoe wordt een strategisch plan opgesteld, waarin de doelstellingen en beoogde Twente brede projecten op de middellange termijn (3-5 jaar) worden vastgelegd. Dit plan wordt doorontwikkeld in het jaarplan, waarin per jaar de acties worden geconcretiseerd en projecten worden gedefinieerd.

De gebiedsgerichte aanpak die de GBCT in navolging van de Green Business Club Nederland hanteert sluit goed aan bij de aanpak van IKT, waar de deelnemers zijn georganiseerd in 6 lokale IKT-kringen. Uitgangspunt bij de gebiedsgerichte aanpak van GBCT is dat, naast de Twente brede projecten, in iedere IKT-kring green business locaties bestaan en/of kunnen ontstaan. Per concrete locatie wordt een gebiedsgericht businessplan ontwikkeld, waarin prioriteiten en een agenda voor dat specifieke gebied worden vastgelegd.


Onze Participanten

Meer over de Green Business Club