2017/04/20 geplaatst in Algemeen

Nieuwe voorzitter GBC Twente zet in op duurzame energie

Green Business Club Twente is ruim een jaar onderweg. Een flink aantal bedrijven en ondernemingen hebben zich aangesloten bij dit duurzame platform.

Daarnaast heeft STEK, het eerste concrete project van GBC Twente, zich verder uitgerold in het regio: met een STEK laadplek stimuleren ondernemers elektrisch rijden voor hun medewerkers en bezoekers. Het streven is de komende jaren 500 laadpalen te realiseren op bedrijfsterreinen.
Nieuwe voorzitter

In het kader van roulerend voorzitterschap heeft René Venendaal op 12 april jl. het voorzitterschap van Gerard Schröder overgenomen. Gerard Schröder heeft het initiatief voor de oprichting van de GBC Twente genomen en heeft het voorzitterschap ruim een jaar bekleed. René Venendaal zal komend jaar concrete invulling geven aan de pijlers van GBC Twente, met de nadruk op duurzame energie. Deze focus is mede ingegeven door de getoonde interesse van bezoekers aan de eerste jaardag van GBC Twente eind 2016.

Toekomstige bijeenkomsten
Er staan ook nog bijeenkomsten gepland m.b.t. de Duurzame Denktank, mobiliteit, duurzaam bouw en circulaire economie. Hou de agenda in de gaten voor meer informatie.