2018/06/18 geplaatst in Organisatie

Mogen wij aan u voorstellen..? De nieuwe programmamanager!

Louis Oosterik is op dit moment nog één van de bestuurders van Green Business Club Twente. Hij heeft zich tijdens de sollicitatieprocedure bij ons gemeld. Het bestuur van GBC Twente was onmiddellijk enthousiast.

Louis Oosterik is als directeur van Atlas Advies, founding partner van GBC Twente, vanaf het eerste uur betrokken en heeft in de beginperiode de rol van secretaris op zich genomen. Daardoor is hij goed op de hoogte van alle ins and outs van GBC Twente. Het afgelopen jaar heeft Louis om persoonlijke redenen een time-out ingelast en even afstand van het bestuur genomen. Toen hij zijn interesse voor de rol als programmamanager kenbaar maakte, heeft het bestuur geen moment getwijfeld. Vol vertrouwen kiest het bestuur voor Louis. Zijn bestuursfunctie legt hij neer.

Wie gaat ons bestuur versterken?
Nu één van onze bestuurders uit het bestuur treedt is er een vacature. Daarom zoeken wij onder onze participanten versterking. Het bestuur vergadert eens per maand. Iedere bestuurder heeft een taakaccent en is ambassadeur voor de verduurzaming van Twente. We zoeken iemand die met passie en energie bijdraagt aan de ambitieuze doelstelling van onze club: in 2025 is Twente de meest duurzame regio van Nederland! Het betreft een onbezoldigde functie.

Ben jij de nieuwe voorzitter van de GBC Twente?
De bestuursleden hebben afgesproken dat de rollen binnen het bestuur rouleren. Onze huidige voorzitter René Venendaal heeft aangegeven dat hij de voorzittersrol wil overdragen aan één van de andere bestuursleden. De nieuwe bestuurder wordt ook uitdrukkelijk uitgenodigd om zijn belangstelling hiervoor kenbaar te maken.

Meld je aan
Mocht je belangstelling hebben voor de bestuursfunctie en eventueel de voorzittersrol, neem dan contact door voor 15 juli a.s. te mailen naar twente@greenbusinessclub.nl. Met een aantal kandidaten gaat het bestuur  het gesprek aan.