2021/05/10 geplaatst in Energie, Geen categorie

Kennispark Enschede maakt stappen naar energieneutraal

Om Twente energieneutraal te krijgen, onderzoekt Green Business Club Twente de mogelijkheden om bedrijventerreinen energieneutraal te maken en wat daarvoor nodig is. Eén van deze energiegebieden is het Kennispark in Enschede.

In samenwerking van de Kennispark organisatie, Universiteit Twente, Heijmans en Green Business Club Twente is door het Fraunhofer instituut een onderzoek uitgevoerd hoeveel het energie gebruik is en op welke wijze dit duurzaam opgewekt kan worden. Om dit vast te stellen hebben de studenten van het Fraunhofer instituut werkelijke verbruikscijfers van een deel van de gebruikers gecombineerd met publieke bronnen. En kwamen tot het onderstaande overzicht van het energie gebruik.

Op basis hiervan hebben de studenten gekeken naar de mogelijkheden om dit energie gebruik duurzaam op te wekken. Hierbij is gekeken naar zaken als windenergie, thermische energie, waterenergie, biomassa etc. De meest haalbare vormen bleken het opwekken van energie op de parkeerplaatsen van de Grolsch Veste, de IJsbaan en de bestaande daken van de gebouwen. De volgende stap is het onderzoeken van het de werkelijke haalbaarheid van deze oplossingen. Hier is de coöperatie ‘Kennispark geeft Energie’ samen met Enschede Energie mee bezig in samenspraak met de eigenaar van de grond.

Geleerd uit dit traject:

  • Het is relatief goedkoop om een soortgelijk onderzoek uit te laten voeren.
  • Voor een goed onderzoek is het van belang dat een groot aantal gebruikers de daadwerkelijke informatie beschikbaar stelt aan de onderzoekers.
  • Via een Coöperatie is het mogelijk om grootschalige projecten te organiseren en hiermee gelden te generen die verdere verduurzaming mogelijk maken. Waarbij lokale betrokkenheid van een paar kartrekkers essentieel is voor het slagen van het project.

Meer weten? Neem gerust contact op met Bart Breedijk (06-52671164), Bart is vanuit Green Business Club Twente betrokken geweest bij dit traject en blijft het traject volgen.