2020/10/02 geplaatst in Energie, Water

Interessante bijeenkomst ‘Duurzame energie uit afvalwater’

Donderdag 24 september jl. was de Green Business Club Twente te gast op het hoofdkantoor van het Waterschap Vechtstromen. In de ruime, en daarmee COVID-19 proof, vergaderzaal werden zo’n 25 participanten van de Green Business Club Twente getrakteerd op een zeer interessante presentatie van de heren Erik Lievers, Hugo Borger en Stefan Nijwening over de revolutionaire wijze waarop duurzame energie uit afvalwater wordt gehaald.

Dit wordt gedaan in de Energiefabriek; een installatie die zich bevindt zich in Hengelo. De noodzaak om de waterzuiveringen in Hengelo en Enschede te renoveren, waren aanleiding voor het waterschap om na te denken over een milieu- en energievriendelijke oplossing die bovendien ook nog eens grote financiële voordelen zou hebben. Een en ander heeft ertoe geleid dat op de locatie van het Waterschap Vechtstromen in Hengelo een zeer bijzondere waterzuiveringsinstallatie is gerealiseerd die niet alleen maar het water zuivert, maar ook nog eens duurzame energie oplevert. Jaarlijks wordt er 16 miljoen kWh elektriciteit geproduceerd waarvan 10 miljoen kWh voor het Hengelose elektriciteitsnet!

Onderstaande video geeft u een inkijkje in deze bijzondere fabriek.