2018/04/30 geplaatst in Algemeen, Organisatie

Gezocht: programma-manager GBC Twente

Alle Green Business Clubs hebben een programmamanager. Deze persoon zorgt dat de ambities en doelstellingen van lokale stichtingen worden omgezet in concrete acties. GBC Twente is nu opzoek naar iemand die invulling geeft aan deze functie.

De doelstelling van de GBC Twente is even helder als ambitieus: met de Green Business Club Twente willen we in 2025 de meest duurzame regio worden van Nederland. Hiertoe is een strategisch plan opgesteld, waarin de doelstellingen en beoogde Twente-brede projecten op de middellange termijn (3-5 jaar) zijn vastgelegd. De GBC Twente heeft een meewerkend bestuur en die is op zoek is naar een programmamanager.

Update 13 juni 2018: er worden gesprekken gevoerd, op korte termijn gaat er iemand aan de slag. Het is niet meer mogelijk te reageren.