Gepost door Green Business Club - Landelijk
2019/02/13 geplaatst in Logistiek, Mensen, Mobiliteit

Bedrijven zetten collectief de stap naar emissievrije bevoorrading

Afgelopen maandag, op 11 februari 2019, werd het visiedocument ‘Handel en Logistiek 2040’ gepresenteerd. In dit convenant onderschrijven 19 belangenorganisaties* uit het bedrijfsleven dat onder andere de uitstoot van zowel het vervoer over de weg als over water flink moet worden gereduceerd. Ook moet in 2040 al het vervoer over korte afstanden via de weg en het binnenwater emissievrij zijn (bron: Logistiek.nl). Op lokaal niveau wordt hier, op eigen initiatief van samenwerkende bedrijven binnen de Green Business Clubs in Amsterdam, Utrecht en Den Haag, al hard aan gewerkt. “Dat participanten hun krachten bundelen en al zulke concrete stappen zetten in de richting van emissievrije stadslogistiek, is uniek”, aldus Eline Kik, directeur van Green Business Club Nederland.

In 2018 ondertekenden Green Business Clubs Amsterdam Zuidas en Utrecht Centraal de Green Deal ZES (Zero Emission Stadslogistiek) om een start te maken met de verduurzaming van het diensten- en goederenvervoer in het gebied. Samen met overheden, logistieke kennispartijen en de transportsector onderzoeken de bedrijven hoe emissievrije bevoorrading van stadskernen en bedrijventerreinen in de praktijk gebracht kan worden. Het doel is om in 2025 al zoveel mogelijk emissievrij transport te realiseren.

Eline Kik: “Afgelopen jaar zijn er in het vooronderzoek flinke stappen gezet. Zo is in het Utrechtse stationsgebied door dataonderzoek, tellingen aan de poort en enquêtes de omvang van de goederenstromen en transportbewegingen in kaart gebracht”. Aan de hand van deze ‘nulmeting’ is vervolgens het potentieel bepaald van het verminderen, verslimmen én verschonen van de goederenstromen. Dit jaar zullen de eerste concrete acties gerealiseerd worden. Ook op de Amsterdamse Zuidas zijn inkoopdata, poortdata en verkeersonderzoek gekoppeld om tot efficiënte en duurzame oplossingen te komen waar in 2019 aan wordt gewerkt. Eline: “Bij een van de verzamelgebouwen op de Zuidas zagen we in een week tijd bijna 30 verschillende koeriersdiensten langskomen. Vaak meerdere keren per dag. Mooi dat er zoveel vrijheid is, maar dit kan -en moet- toch slimmer en duurzamer kunnen?”

 

Symposium
“Het laten slagen van deze zero emissie transport doelstelling ligt voor het grootste gedeelte bij de bedrijven zelf. Er zijn al tal van oplossingen om goederenvervoer op een duurzame manier te organiseren, denk aan hubs, elektrische voertuigen of transport per fiets. Maar logistiek zit zo geworteld in de bedrijfsvoering én in het gedrag van medewerkers, dat een switch naar duurzame bevoorrading best lastig kan zijn. Daarom organiseren we op maandag 4 maart het symposium ‘Van ambitie tot aanpak: Emissievrije Stadslogistiek’, waarbij we onder leiding van dagvoorzitter Inge Diepman ingaan op wat zo’n switch betekent in de praktijk”, aldus Eline. 

Programma
Keynote spreker tijdens het symposium is Walter Faaij, corporate antropoloog en gespecialiseerd in duurzaamheid en wat dit betekent voor de organisatiecultuur en bij cultuurverandering. Walter Faaij: “Een organisatie verduurzamen gaat niet alleen over technische oplossingen en een nieuw business model. Verduurzaming vraagt om het herzien van de standaard keuzes die we allemaal heel logisch vinden. Daarom is verduurzamen vooral cultuur veranderen.”

Daarnaast staan er praktijkcases, een paneldiscussie met experts onder leiding van Inge Diepman en presentaties van diverse aanbieders op het programma. Klik hier voor het volledige programma.

Aanmelden
Bent u inkoper, directeur, werkzaam op de facilitaire afdeling of anderszins werkzaam of verantwoordelijk voor de logistieke stromen binnen uw organisatie? Wilt u weten waar moet u beginnen en aan welke knoppen u binnen uw bedrijf moet draaien om écht met emissievrije bevoorrading aan de slag te gaan?

Meld u hier aan!

Naast informatie over de huidige stand van zaken gaat u naar huis met praktische handvatten.