2020/05/07 geplaatst in Algemeen, Circulair, Energie, Evenementen, Mobiliteit

Duurzaam nieuws uit het netwerk

We maken een bizarre periode mee voor gezondheid en ondernemen. De aandacht voor duurzaamheid is wellicht nu even wat minder, maar daarom niet minder urgent. Green Business Club Twente en de participanten van GBC Twente werken achter de schermen hard door. In dit bericht een overzicht van alle laatste ontwikkelingen. Help elkander en blijf gezond!

Nieuwe participanten en bedrijfsbezoek aan de Energiefabriek van waterschap
GBC Twente mag drie nieuwe participanten verwelkomen. InCorpe, Huiskes Kokkeler Autolease en waterschap Vechtstromen zijn onlangs ook participant geworden. Bij de laatste, het waterschap Vechtstromen, gaan we 24 september van 15.00 tot 17.00 uur op bezoek. Bij de Energiefabriek in Hengelo om precies te zijn. Waar Vechtstromen uit afvalwater duurzame energie produceert voor eigen gebruik én 3500 huishoudens. Eind 2020 moet hij klaar zijn en dan wordt jaarlijks 16 miljoen KWh elektriciteit geproduceerd. In september krijgen we een presentatie en rondleiding.

Regionale Energie Strategie Twente
De RES Twente verkent de kansen en mogelijkheden voor de energietransitie in de regio Twente. De RES Twente is onderverdeeld in de Thematafel Elektriciteit en de Thematafel Warmte. Binnen deze thematafels zijn, voor de inhoudelijke invulling, werkgroepen gevormd. Zij leveren bouwstenen waarmee minimaal 1,5 TWh aan energie opgewekt kan worden. GBC Twente zal participanten betrekken en informeren over kansen en ontwikkelingen.

Kennispark
GBC Twente is betrokken bij een project om het Kennispark volledig circulair te maken op het gebied van energie. Onze participant Heijmans heeft samen met Kennispark een eerste analyse uitgevoerd om de voorwaarden voor een zogenaamd smart grid te verkennen. Deze eerste stap is positief en krijgt op korte termijn een vervolg. Voor meer informatie: bbreedijk@Heijmans.nl.

Circotrack
De afgelopen weken is er door de Circotrack partners door het hele land en in alle sectoren gesproken met bedrijven en deelnemers en we zien dat er juist nu op veel plekken potentie is om aan de slag te gaan met circulair ondernemen. Door meer te focussen op cost-savings en korte termijn businesskansen kunnen ondernemers zo sterker uit de crisis komen. In veel gesprekken geven mensen aan dat ze ondanks alle onzekerheid nu behoefte hebben om ook vooruit te kijken en met positieve dingen bezig te zijn. Het aanbod is grotendeels gedigitaliseerd en voorzien van nieuwe thema’s zodat het nog beter aansluit bij de huidige behoefte van bedrijven.

Studententeam Saxion
De Twentse zorgorganisatie Aveleijn ondertekende in oktober 2018 de nationale Green Deal ‘Duurzame Zorg voor een Gezonde Toekomst’. Voor het verduurzamingsvraagstuk dat vervolgens ontstond namen zij contact op met Novel-T SMART. Een multidisciplinair studententeam van onze participant Saxion ging hier vervolgens mee aan de slag en samen met zorgprofessionals, personeel en bewoners formuleerden de studentonderzoekers concrete aanbevelingen. Een succesvol project met als resultaat een verduurzamingsplan dat ook voor andere (woon)zorgaanbieders als inspiratie kan dienen.

CoP Circulair Bouwen
Binnen Overijssel is dit voorjaar een Community of Practice opgestart rondom circulair bouwen. Aan de hand van 12 proeftuinen, die worden ondersteund vanuit de Impuls Circulair Bouwen van de provincie Overijssel, wordt gekeken naar obstakels die bedrijven in de bouwsector tegenkomen in hun ontwikkeling naar circulariteit én de oplossingsrichtingen die zij daarbij ontdekken. De CoP wordt getrokken vanuit Pioneering, Saxion en de Regieraad Bouw Oost-Nederland. Bent je zelf ook betrokken bij een concreet project rond circulair bouwen en wil je aansluiten bij de CoP? Benader dan: t.j.n.m.debruijn@saxion.nl.

Start up in Residence!
Samenwerken met ondernemers aan de vraagstukken van de toekomst. Dat is Startup in Residence! Zo ontwikkelde de provincie Overijssel samen met drie innovatieve partijen een slimme oplossing voor het onderhoud van de bruggen en viaducten in Overijssel. Dat zie je hier. Begin juni wordt er gestart met een nieuwe Startup in Residence rond energie innovatie. Weet jij welke innovatieve ondernemers met ons kunnen werken aan een energieneutraal Overijssel? Attendeer hen dan op www.overijssel.nl/startupinresidence en op de online-informatiebijeenkomst van 19 mei.

Afstudeeronderzoek Circulair Ondernemen
Nadine Schuurmans is reeds ver gevorderd met haar onderzoek naar bevordering circulair ondernemen in productiebedrijven. Dit onderzoek doet zij bij GBC Twente en vindt plaats in het kader van het afronden van haar master Industrial Design Engineering aan de Universiteit Twente. Na een gedegen literatuuronderzoek, enquête en bedrijfsinterviews gaat ze nu bezig met het ontwikkelen van een tool om bedrijven te helpen bij het verkrijgen van meer inzicht in circulair ondernemen op strategisch en operationeel niveau. Voor meer informatie: n.schuurmans@gbctwente.nl.