Gepost door Green Business Club - Landelijk
2020/06/23 geplaatst in Algemeen

De kracht van GBC | Nieuwe clubs in oprichting

Bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden nemen duurzaamheid steeds meer op in het DNA van de organisatie. Voor het verduurzamen van de eigen bedrijfsvoering en van de locatie waar de organisatie gevestigd is, is samenwerking van essentieel belang. Dit blijkt uit de interesse voor het oprichten van nieuwe lokale Green Business Clubs (GBC): naar verwachting worden dit jaar GBC Rotterdam Centrum en GBC Amsterdam Sloterdijk opgericht. Daarnaast is er interesse bij ondernemers en bedrijven in Amsterdam Zuidoost en Amersfoort.

Lokale impact ligt aan de basis van het GBC-principe. Toen in 2011 in Amsterdam Zuidas de eerste Green Business Club werd opgericht, waren de doelen helder. Kennisdeling en het doen van concrete projecten zijn de peilers. Binnen de lokale club worden ervaringen tussen bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden uitgewisseld rondom energietransitie, verduurzaming van mobiliteit, circulaire economie, verlevendiging en vergroening. Participanten van de club leren van elkaar. Belangrijker nog is het samen ontwikkelen van concrete projecten. In de afgelopen jaren zijn meer dan 60 projecten ontwikkeld die voor iedereen zichtbaar zijn op de GBC Kennisbank. Deze projecten variëren van klein en overzichtelijk zoals een kraanwatercampagne in Amsterdam tot een complex meerjarig project als Zero Emissie Stadslogistiek in Utrecht.

Groeiend netwerk
Als snel wilden bedrijven ook in andere zakelijke gebieden en op bedrijventerreinen met elkaar aan de slag: GBC Utrecht Centraal en GBC Beatrixkwartier volgden. Met de oprichting van GBC Waterweg en en GBC Bunnik en de aansluiting van Duurzaamheids Platform Gouda in 2019 bestaat het netwerk uit 12 lokale clubs, die elk groeien in het aantal participanten. Het netwerk bestaat uit meer dan 300 bedrijven. Hoewel de clubs van elkaar verschillen in aanpak en omvang, zijn er vaak dezelfde duurzame opgaven.

Rotterdam en Amsterdam
Naar verwachting volgen twee nieuwe clubs in Rotterdam en Amsterdam nog dit jaar. Het initiatief voor GBC Rotterdam Centrum komt – een opvallend detail – vanuit Amsterdam: Roland de Vlam, advocaat bij Loyens & Loeff en voorzitter van GBC Zuidas, stelde voor mogelijkheden te verkennen. Binnen de kortste keren spraken ook andere bedrijven hun enthousiasme uit en een eerste sessie staat gepland voor begin juli. In Amsterdam Sloterdijk werd al langer gesproken over het oprichten van een GBC aldaar, dat komt nu in een stroomversnelling.  Vanuit GBC Nederland wordt de rol van kwartiermaker ingevuld, maar ambities en doelstellingen worden door de lokale partijen zelf bepaald.

Schakel
GBC Nederland vormt, met onze partners, de schakel tussen besturen, programmamanagers en participanten van alle clubs om de kennis die bij de ene club wordt opgedaan door te geven aan andere clubs. Dit doen we onder andere tijdens onze landelijke Safari, het jaarlijkse symposium, online kennissessies en het programmamanagersoverleg.

Wilt u aansluiten bij een bestaande club of heeft u interesse in samenwerking in uw werkgebied? Neem dan contact met ons op.