2023/12/20 geplaatst in Energie, Event

Bijeenkomst Verduurzaming bedrijventerreinen in Magna Porta Almelo: “Schot in de roos”

Donderdagmiddag 7 december was de bioscoop van Magna Porta afgeladen vol met ruim 38 deelnemers.  Een mooie mix van bedrijven, gemeenten en intermediairs was getuige van een drietal inspirerende voordrachten over kansen en bedreigingen bij het verduurzamen van bedrijventerreinen.

Kjell-Erik Bugge(oudlector van Saxion) beet het spits af met zijn presentatie over de rol van de verschillende spelers in het verduurzamingsproces. “Verduurzaming van bedrijventerreinen: de kunst van ontwikkeling van businesscases met maatschappelijke meerwaarde”. Er zijn veel belangrijke puzzelstukjes, maar iedereen heeft een eigen mening over hoe de puzzel gelegd moet worden. Aan de hand van 5 succesfactoren gaf Kjell-Erik een eigen visie op verduurzaming. Hij sloot af met 5 grote uitdagingen die de komende jaren op een oplossing wachten. Lees de presentatie terug!

De tweede spreker was Martijn Luikens van de Omgevingsdienst Twente(ODT).  Martijn is teamleider advies en samen met een energieadviseur gaf hij een mooi overzicht van de wettelijke rol van het ODT en de manier waarop ze vanuit Almelo daar op hun eigen wijze invulling aan geven. Het ODT heeft vele mogelijkheden om samen met bedrijven kansen en bedreigingen bij verduurzaming handen en voeten te geven. De beschikbaarheid van veel data kan daarin een belangrijke rol spelen. De ODT heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot een speler van formaat die graag de handen uit de mouwen wil steken en ook niet schuwt om daarbij het voortouw te nemen. Uiteraard hebben ze een toezichthoudende rol maar ze willen met name ook de advisering verder uit gaan bouwen. Lees de presentatie terug!

Marcel Jongmans van Cogas en ook Coteq, ging als volleerd entertainer in op de rol van netbeheerders. Er wordt de komende jaren door Cogas/Coteq voor honderden miljoenen geïnvesteerd in de infrastructuur. Lees de presentatie terug!

Speerpunten energietransitie:

  • Verzwaring elektriciteitsnetten in Almelo, Goor en Oldenzaal
  • Aanleg netwerken voor biogas en invoedinggroen gas
  • Deelname in RegionaalWarmtenetTwente
  • Pilot bodemnetten
  • Pilots waterstof

Het grote probleem van de energietransitie op dit moment is de netcongestie. Dit speelt zowel op landelijk als regionaal niveau ook in Twente. Er is sprake van netcongestie zowel bij invoeding als bij afname. Congestiemanagement is een deel van de oplossing. Wat kunt u doen om de pieken te voorkomen en ruimte te creëren?

Na de tijd werd er nog lang doorgepraat onder het genot van een borrel en een hapje. Bedrijven en gemeenten wisten elkaar snel te vinden in de inspirerende omgeving van het duurzame Magna Porta.