Gepost door Green Business Club - Landelijk
2020/02/18 geplaatst in Afval, Algemeen, Circulair, Evenementen

Bedrijven zetten collectief de stap naar zero waste

Afgelopen donderdag, op 13 februari 2019, kwam uit onderzoek naar voren dat slechts één op de vijf bedrijven duidelijke richtlijnen heeft over afvalscheiding. Uit het onderzoek blijkt verder dat veel bedrijfsafval niet (goed) gescheiden wordt. Zo gebruikt ruim 60 procent van de bedrijven koffiebekers, maar zamelt 42 procent van deze bedrijven hun koffiebekers apart in. Het gebrek aan regie over afval zorgt voor minder goede verwerking waardoor kostbare nuttige materialen verloren gaan (bron: duurzaambedrijfsleven.nl). Veel bedrijven willen stappen zetten naar zero waste, maar dit blijkt niet gemakkelijk te zijn. Op lokaal niveau wordt hier, op eigen initiatief van samenwerkende bedrijven binnen de Green Business Clubs in Amsterdam en Den Haag, al hard aan gewerkt. “Dat participanten hun krachten bundelen en al zulke concrete stappen zetten in de richting van zero waste, is uniek”, aldus Eline Kik, directeur van Green Business Club Nederland.

In 2018 ondertekende Green Business Club Den Haag Beatrixkwartier een intentieverklaring om gezamenlijk restafval te verminderen en om voor eind 2019 gezamenlijk de eerste stappen te maken om dit proces in gang te zetten. Daarnaast tekenden in 2019, tijdens het jaarlijkse Green Business Club Amsterdam Zuidas CEO-ontbijt, 27 CEO’s voor een Zero Waste Zuidas in 2030. Het doel: een circulaire Zuidas waar elk restproduct weer het begin is van iets nieuws. Fred Bos, Senior Managing Director van ABN AMRO, licht toe waarom zij een van de initiatiefnemers zijn van Zero Waste Zuidas: “Komen tot nul restafval in 2030 is realistisch wanneer we morgen beginnen. Niet alleen vanwege de technieken en innovaties, maar juist ook vanwege dit bestaande samenwerkingsverband.”

Eline Kik: “Afgelopen jaar zijn er flinke stappen gezet. Zo zijn in Den Haag Beatrixkwartier de afvalstromen in kaart gebracht. Aan de hand van deze ‘nulmeting’ hebben de bedrijven hun eigen doelstelling bepaald voor het percentage restafval en zijn hier concrete stappen mee bepaald.” In de Amsterdamse Zuidas wordt er naast het inzichtelijk maken van de afvalstromen gewerkt aan afvalscheiding op de werkvloer, inkoop en gezamenlijke aanbesteding van afvalstromen. Eline Kik: “De bedrijven hebben zich met het ondertekenen van Zero Waste Zuidas overeenkomst gecommitteerd aan het gezamenlijk aanbesteden van afvalstromen. Deze aanpak creëert volume, waardoor afval zo optimaal en hoogwaardig mogelijk kan worden verwerkt. In 2020 starten de deelnemers met papier, karton, plastic en organisch afval.”

Symposium
Eline Kik: “Veel bedrijven willen stappen zetten naar zero waste, maar weten niet goed hoe. Je bedrijfsvoering verduurzamen naar zero waste gaat namelijk veel verder dan afval gescheiden inzamelen. Een afvalstroom indammen begint al bij de inkoop. Hoe kun je dit slim én met minder afval als bijproduct doen? Hoe beïnvloed je het gedrag van medewerkers en wat gebeurt er eigenlijk bij de verwerking van je afval? Dit zijn allemaal factoren waar je als organisatie regie op kunt voeren.”

Op dinsdag 3 maart 2020 organiseert Green Business Club Nederland daarom het symposium ‘Van Ambitie tot Aanpak: Zero Waste’. Het symposium wordt georganiseerd in samenwerking met Amsterdam Economic Board, Milieu Service Nederland, Renewi, RVO Nederland en ABN AMRO om handvatten te geven aan bedrijven en organisaties die hun afvalstromen (verder) willen verduurzamen. Concrete voorbeelden staan hierbij voorop.

Programma
Keynote spreker tijdens het symposium is Jacqueline Cramer, Professor in Sustainable Innovation en oud-minister Milieubeheer, over de circulaire economie en de rol die bedrijven hierin hebben. Maurice Goudsmith, Categoriemanager Afvalzorg en Grondstoffenmanagement Rijksoverheid, spreekt verder over de ontwikkelingen op de grondstoffenmarkt en over de circulaire doelstellingen van de Rijksoverheid. Daarnaast staan er onder leiding van dagvoorzitter Inge Diepman verschillende interessante praktijkcases van onder andere ABN Amro, RAI Amsterdam, IKEA en de lokale Green Business Clubs op het programma. Met aansluitend deelsessies over de onderwerpen inkoop, bedrijfsvoering en afvalscheiding en –verwerking. Klik hier voor het volledige programma.

Aanmelden
Bent u inkoper, werkzaam op de facilitaire afdeling of anderszins werkzaam of verantwoordelijk voor de afvalstromen of inkoop binnen uw organisatie? Wilt u weten waar moet u beginnen en aan welke knoppen u binnen uw bedrijf moet draaien om uw afvalstromen (verder) te verduurzamen? Meld u dan hier aan. Naast informatie over de huidige stand van zaken gaat u naar huis met praktische handvatten.