Laden Evenementen

Bijeenkomst: Verduurzaming bedrijventerreinen

Het verduurzamen van bedrijventerreinen heeft de komende jaren hoge prioriteit. Hierbij spelen de energietransitie, klimaatadaptatie en duurzame mobiliteit een belangrijke rol. Green Business Club Twente organiseert samen met participant Schröder vastgoed en IKT een bijeenkomst op donderdag 7 december van 16:00 – 18:00 uur over verduurzaming van bedrijventerreinen. De focus ligt daarbij op de energietransitie.

Hoe kunnen we energieneutraal worden en welke mogelijkheden zijn er op een specifiek bedrijventerrein. Is het bijvoorbeeld mogelijk om een zogenaamde Energiehub te realiseren? Bedrijventerreinen Twentepoort Oost en West en Bedrijvenpark Twentekanaal Hengelo  worden als voorbeeld genomen voor kansen en ontwikkelingen. Zo mogelijk wordt aansluiting gezocht bij het programma Toekomstbestendige werklocaties van Twenteboard. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de rapportageplicht van bedrijven zowel voor energie als voor mobiliteit.

Programma
15.30: Inloop met koffie/thee
16.00: Welkom door André Oude Weernink, voorzitter GBCT, met een korte toelichting op het thema
16.15: ‘Verduurzaming van bedrijventerreinen: de kunst van ontwikkeling van businesscases met maatschappelijke meerwaarde: Dhr. dr. Kjell-Erik Bugge
16.45: ‘Energie en duurzaamheid bij de OD Twente en profielschets Poort van Almelo’: Dhr. Martijn Luikens, OmgevingsDienst Twente
17.15:  ‘Energietransitie Poort van Almelo, wat is er mogelijk’: Dhr. Marcel Jongmans, Cogas Almelo
17.45:  Paneldiscussie bezoekers en bestuursleden GBCT/ondernemers Poort van Almelo
18.00: Afsluiting en netwerkborrel.

Aanmelden
Meld je gelieve aan voor 30 november via IKT app of secretariaat@ikt.nl

Meer Evenementen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.