2020/03/20 geplaatst in Algemeen

Aanpak komende weken (Update COVID-19) – Zorg goed voor elkaar!

De organisaties in ons netwerk worden allemaal in meer of mindere mate geraakt door de maatregelen om snelle verspreiding van het Covid-19 virus tegen te gaan: soms in de core business, maar sowieso in de bedrijfsvoering. Dit nog los van de mensen werkzaam bij deze bedrijven, die misschien ook persoonlijk geraakt worden. Spannende tijden, zacht uitgedrukt. Ook voor Green Business Club en de verschillende projecten, vraagt deze tijd om aanpassingen.

Projecten als het reduceren van zakelijk vliegverkeer, een E-bike Try-out, of mensen verleiden tot thuiswerken, lijken plotsklaps – tijdelijk  – niet meer relevant te zijn. Geplande bijeenkomsten, bedoeld om kennis te delen of op feestelijke wijze een nieuwe GBC te lanceren, zijn in ieder geval tot 6 april niet aan de orde. Tegelijkertijd ligt er voor de uitvoeringsorganisaties voldoende werk in de voorbereiding en uitvoering van lopende projecten.

Logischerwijs zijn nu plotseling hele andere, tot voor kort onbekende zaken even prioriteit. De focus ligt voor veel bedrijven op het vinden van een weg in deze fase van onrust. Dat neemt niet weg dat programmamanager Louis Oosterik bereikbaar is voor vragen, suggesties, of andere zaken.

Themasessie verduurzaming zakelijk wagenpark
De bijeenkomst van Green Business Club Twente op 26 maart bij de ODIN-groep gaat niet door. De ruim 90 aangemelde deelnemers hebben hierover bericht gehad.  Zodra er meer duidelijkheid is omtrent de maatregelen en ontwikkeling van COVID-19 wordt een nieuwe datum geprikt, waarop een nieuwe uitnodiging volgt.

PrintLess Contest
Op 31 maart zou de landelijke PrintLess Contest van Green Business Club Nederland van start gaan. Afgelopen jaar deden twintig bedrijven door heel Nederland mee. Twee maanden lang werd er tegen elkaar gestreden voor een zo groot mogelijke printreductie. Op dit moment starten is geen mogelijkheid. Projectmanager Lotte Gottschal is met partners in overleg over een mogelijk alternatief.

De belangrijkste boodschap: wees voorzichtig, blijf gezond en zorg goed voor elkaar.