Gepost door Green Business Club - Landelijk
2021/03/16 geplaatst in Algemeen, Event, Mensen, Mobiliteit, Organisatie

30 maart 2021 | GBC Nederland organiseert Webinar Het nieuwe werken

Op 30 maart (15.00 uur – 16.30 uur) organiseert Green Business Club Nederland een webinar over het Nieuwe Werken – flexibilisering mobiliteits- en (thuis)werkbeleid. Werkgevers werken aan een nieuw mobiliteitsbeleid voor het moment dat werknemers weer terug mogen naar de werklocatie. Er wordt nagedacht over thuiswerken, spreiding over vervoersmiddelen, inrichting van de werklocatie en het behoud van de bedrijfscultuur. Kantoorgebouwen worden plekken om samen te komen, terwijl thuiswerken vraagt om nieuwe vormen van (digitale) samenwerking.

GBC Nederland deelt graag de kennis die bij 13 lokale Green Business Clubs wordt opgedaan. Concrete voorbeelden van hoe partijen met elkaar samenwerken aan bijvoorbeeld mobiliteit, staan hierbij voorop. GBC Nederland organiseert daarom sinds 2019 jaarlijks een symposium over een thema waar lokale GBC’s met hun participanten aan (willen) werken. Voor 2021 stond het thema ‘Energie’ op de planning, maar deze wordt vanwege de maatregelen naar het najaar verplaatst. Vanwege de actualiteit organiseert GBC Nederland op dinsdag 30 maart een webinar rondom het flexibiliseren van het mobiliteitsbeleid en de duurzame verandering van het kantoor. Tijdens deze webinar krijgen bedrijven en organisatie handvaten aangeboden om aan de slag te gaan met het flexibiliseren van het mobiliteits- en thuiswerkbeleid en inrichten van de werklocatie. Hierin zullen de volgende onderwerpen aan bod komen: de financiële aspecten van de flexibilisering mobiliteitsbeleid, het behouden van de bedrijfscultuur, het duurzaam inrichten van de werklocatie, het spreiden over modaliteiten, thuiswerkfaciliteiten, samenwerkingsvormen (binnen afdelingen) en de (mentale) gezondheid van werknemers.

Doelgroep
Participanten van lokale GBC’s, samenwerkingspartners en geïnteresseerde bedrijven en samenwerkingsverbanden

Programma
Er is een mooi programma opgesteld met o.a. concrete voorbeelden van lokale clubs,  een inspirerende keynote over de verandering van de bedrijfscultuur door PII Networks en verschillende break-outsessies.

14.50 uur Inloop
15.00 uur Opening en welkom
15.10 uur Keynote verandering bedrijfscultuur –  Viktor Stelder van PII Networks
15.25 uur Reacties
15.35 uur Break-outs:

– Transitie naar hybride werkvormen – BAM en Lyreco
Het nieuwe werken vereist hybride werkvormen. Hoe geef je dit beleid vorm en wat is er voor nodig op de (thuis)werkplek. BAM en Lyreco delen de goede voorbeelden.

– Duurzaam mobiliteitsbeleid; Waar start je? – NS
NS deelt en inspireert op de 4 bouwstenen van een succesvol mobiliteitsbeleid

– Flexibilisering van het mobiliteitsbeleid en MaaS-diensten – Bereikbaar Haaglanden en PON
Met Bereikbaar Haaglanden en PON wordt gekeken naar samenwerking tussen werkgevers en de inzet van MaaS-diensten.


16.10 uur Gebiedsaanpak en individueel advies – Breikers en Van A tot Zuidas
16.25 uur Reacties
16.30 uur Einde

 

Meer weten? Neem contact op met Diederik Imfeld via diederik@greenbusinessclub.nl.