Circulair

Binnen de projectgroep Circulariteit worden concrete plannen gemaakt om samen te werken op het gebied van afvalreductie en circulair inkopen.

In Amsterdam Sloterdijken zijn veel goede circulaire initiatieven te vinden. De projectgroep koppelt kennis aan de vraag van bedrijven om verder te verduurzamen en afvalreductie te bewerkstelligen.

In de komende tijd worden ambities gevormd en eerste projecten benoemd.
Kijk hier wat andere GBC’s doen binnen dit thema.

Projectgroep: Circulair

Circular Experience Tour

Green Business Club Amsterdam Sloterdijken en LaBGreen De Bretten, Gemeente Amsterdam organiseren de Circular Experience Tour. Een dynamische aanpak waarin een audiotour gemaakt wordt door middelbare scholieren om te leren van en over circulaire economie. Anders gezegd: Leren en kennis delen over hoe materialen, grondstoffen en producten telkens hergebruikt kunnen worden zodat er geen afval ontstaat.

Bekijk op de Kennisbank