Word participant van GBC Amsterdam Sloterdijken en werk met andere stakeholders samen om het gebied (nog) duurzamer te maken!

Participanten van GBC Amsterdam Sloterdijken zetten ambities om in daden. Door samen te werken wordt kennis vergroot en worden projecten op gebiedsniveau mogelijk. Denk en werk mee in de projectgroepen samen met je buren, leer nieuwe mensen kennen en maak impact met en voor je organisatie.

In gesprek over participantschap GBC Amsterdam Sloterdijken? Neem contact op met programmamanager Ragna van Damme.

Green Business Club Amsterdam Sloterdijken biedt u als participant:

Concrete Initiatieven

U vindt partners om gezamenlijk concrete initiatieven en activiteiten op het gebied van duurzaamheid in gang te zetten en te houden.

Netwerk

U krijgt direct toegang tot een uitgebreid netwerk van koplopers in duurzaam ondernemen.

Actieve deelname

U kunt actief deelnemen in projectgroepen en kennissessies gericht op concreet resultaat.

Inspiratie

U kunt anderen inspireren met uw ideeën en activiteiten op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Platform

U draagt via een gezamenlijk platform actief bij aan de profilering van zowel uw eigen organisatie als uw vestigingsplaats als internationaal koploper in duurzaamheid.

Facilitatie

U kunt rekenen op een faciliterende rol vanuit Green Business Club Amsterdam Sloterdijken voor het oppakken van duurzame initiatieven. Via de tweejaarlijkse Programmaraad heeft u invloed op het programma van Green Business Club Amsterdam Sloterdijken.

Participanten Bijdrage

Voor de continuïteit van GBC is de financiële bijdrage essentieel. Afhankelijk van de eigenschappen van het bedrijf/organisatie betaalt een participant een bedrag tussen de EUR 0,- en EUR 5000,- per jaar. Deelname aan GBC Amsterdam Sloterdijken wordt automatisch verlengd tenzij de participant uiterlijk drie maanden vóór het einde van het kalenderjaar schriftelijk opzegt. Andere voorwaarden voor deelname aan GBC zijn dat u een binding heeft met het Sloterdijken gebied, het netwerk niet primair ziet als een netwerk om te ‘halen’, maar ook bereid bent te ‘brengen’ en te ‘delen’. U gebruikt het netwerk niet primair voor commercieel gewin.

Wilt u meer informatie over participeren? Neem contact met ons op.

Contact