Milieu Service Nederland

Milieu Service Nederland is een inzamelings- en verwerkingsbedrijf van afval. Milieu Service Nederland focust zich op het scheiden van afvalstromen en het hergebruik van materialen en daarmee besparing op (vaak schaarse) grondstoffen en energie.