Equans

EQUANS

EQUANS is een multinationaal energiebedrijf dat opereert in de productie, onderhoud en distributie van elektriciteit en aardgas. Het is het grootste nutsbedrijf ter wereld na overname van het Britse International Power.

Wat doet EQUANS al op het gebied van duurzaamheid?
Resultaat: De daling van onze CO2-uitstoot (in 2010 7% t.o.v. 2009), een gevolg van:

1. Het verduurzamen van ons wagenpark (invoering ABC-labeling op leaseauto’s, grotere inzet van hybride voertuigen);
2. de inzet van groene stroom van Electrabel.
3. verduurzaming en energiebesparing in onze eigen gebouwen.

Concrete maatregelen of acties van EQUANS in Nederland:

1. Ongeveer 75% van ons bedrijf is in het bezit van een gecertificeerd milieumanagementsysteem conform ISO 14001.
2. Aandacht voor duurzaamheid binnen Engie. Denk hierbij aan het organiseren van webinars over duurzaamheid, milieu-audits voor ISO 14001 en deelname aan het Leaders For Nature programma van IUCN.
3. Externe bewustwording. Een voorbeeld hiervan is onze rol als gastheer op het Nationaal Sustainability Congres op 20 november 2012.
4. EQUANS heeft als eerste in haar branche het Maatschappelijk Verantwoord Inkopen convenant getekend en sindsdien actief op de kaart gezet in gesprekken met grote leveranciers.
5. EQUANS is toegetreden tot het Grote Bedrijven Netwerk van MVO Nederland.
6. Koffiebekertjes die milieuvriendelijker en recyclebaar zijn als product in een campagne om minder afval te produceren als bedrijf.