Athora

Athora is actief als verzekeraar en grote belegger met een sterke focus op duurzaamheid in alle activiteiten. Als verzekeraar streeft Athora naar duurzame producten en klantrelaties, terwijl het als werkgever werkt aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers en inclusiviteit. Het bedrijf heeft recent ambitieuze doelen gesteld om bij te dragen aan het tegengaan van klimaatverandering. Met een verhuizing naar Edge West benadrukt Athora zijn toewijding aan duurzaamheid, waarbij mobiliteit een belangrijk aandachtspunt is. De focus ligt hierbij op het bevorderen van alternatieve vervoersmiddelen zoals het openbaar vervoer en elektrisch rijden. Athora’s Facility Management afdeling is actief bezig met initiatieven als energiebesparing, waterbesparing en het gebruik van zonnepanelen.

Testimonial

Als participant van de Green Business Club Sloterdijken kijken we uit naar deelname aan de duurzame gemeenschap en de diverse concrete projecten. Onze toetreding onderstreept onze inzet voor duurzaamheid, zowel binnen onze bedrijfsvoering als in onze maatschappelijke betrokkenheid. Met onze focus op mobiliteit en energie-efficiëntie, dragen we actief bij aan een groenere toekomst. Dit is terug te zien in onze verhuizing naar het Edge West gebouw en onze continue inspanningen voor duurzame praktijken.” – Willem van Biezen, September 2023
 

Waarom zijn jullie als Athora lid geworden van Green Business Club Sloterdijken?
Athora kijkt ernaar uit om intrek te nemen in Edge West en vindt het belangrijk om zo snel als mogelijk ook te participeren in de omgeving. Deelname aan de Green Business Club is de uitgelezen mogelijkheid om dat te doen en de focus op duurzaamheid past volledig binnen de doelstellingen van Athora.

Zijn er binnen Athora projecten op het gebied van duurzaamheid waar jullie trots op zijn?
Binnen Athora proberen we in alles wat we doen invulling te geven aan duurzaamheid. Hoe we dat doen verschilt: in onze rol als verzekeraar gaat het dan om duurzame producten en klantrelaties.

In onze rol als werkgever zetten we bijvoorbeeld in op duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers en maken we nu mooie stappen om een nog meer inclusieve werkgever te worden.

Als maatschappelijk betrokken onderneming hebben we het afgelopen jaar onze medewerkers gemotiveerd en gefaciliteerd om zich als vrijwilliger in te zetten voor verschillende projecten. En als grote belegger zijn wij al jaren toonaangevend als het gaat om duurzaamheid. Dat betekent aanpakken en daarom hebben we heel recent concrete en ambitieuze doelen gesteld onder andere op onze bijdrage om klimaatverandering een halt toe te roepen.

Welke thema’s binnen duurzaamheid krijgen op dit moment extra aandacht bij jullie?
Binnen Athora is veel aandacht voor duurzaamheid en met de verhuizing naar Edge West benadrukken we dat. Mobiliteit is een belangrijk speerpunt en met de verhuizing willen we iedereen motiveren meer gebruik te gaan maken van het OV en andere manieren van vervoer dan de auto alleen. Al geruime tijd wordt elektrisch rijden gestimuleerd en is het leasepark volledig elektrisch.

Onze afdeling Facility Management loopt voorop in het geven van het goede voorbeeld. Zo hebben we energiebesparende maatregelen genomen in de vorm van ledverlichting, het werken met sensoren, waterbesparende maatregelen en zonnepanelen. Op beide locaties wordt gebruik gemaakt van een Warmte Koudeopslag installatie, hierdoor wordt er helemaal geen gas gebruikt.

Verder organiseren we verschillende activiteiten, de Doe-het-dinsdag is hiervan een goed voorbeeld. Collega’s rapen dan tussen de middag afval in de omgeving van het kantoor. Op onze oude locatie hadden we een bijenpopulatie en deze is recent overgebracht naar Edge West!