Green Business Club (GBC) Amsterdam Sloterdijken is in 2021 opgericht om bedrijven, overheden en kennisinstellingen te verenigen in het verduurzamen van de eigen bedrijfsvoering en het openbare gebied.

Amsterdam Sloterdijken is een kantoren- en bedrijvenlokatie in transitie. De woningopgave wordt steeds groter, maar het blijft een interessant gebied voor grote bedrijven. Met het aangrenzende havengebied, waar de duurzaamheidsopgave groot is, kan goed worden samengewerkt aan de energietransitie en met natuurgebied de Bretten kan worden samengewerkt aan vergroening en de circulaire economie.

GBC Amsterdam Sloterdijken gaat zich richten op (nader te bepalen) ambities rondom de thema’s ‘Energie’, ‘Circulariteit & Afval’, ‘Mobiliteit & Logistiek’ en ‘Klimaatadaptatie’. Deze thema’s vormen het uitgangspunt voor vier projectgroepen waarbinnen participanten aan de slag gaan met concrete projecten.

2021 staat in het teken van het uitvoeren van een 0-meting op de vier thema’s en/of aansluiting zoeken bij reeds lopende ambities en projecten in het gebied. Om vervolgens uit deze bevindingen passende ambities te definiëren met bijbehorende projecten.