Klimaatadaptatie tool

In 2022 zijn de masterstudenten van de opleiding MADE vooruitstrevend aan de slag gegaan met een onderzoek op het gebied van klimaatadaptatie.
Zij hebben in kaart gebracht waar de wensen en behoeften op het gebied van klimaatadaptatie en vergroening liggen, in het Sloterdijken gebied. 

In december van datzelfde jaar zijn de resultaten gepresenteerd. Dit gebeurde tijdens een inspirerende lunch voor participanten en geïnteresseerden. Tijdens deze participantenlunch namen de studenten ons mee door hun onderzoek en kregen we een preview van de klimaatadaptatietool die op stapel stond.

Deze tool staat sinds januari 2023 online en is hier te bekijken en gebruiken.

Veelzijdige en duidelijke tool

De tool (website) biedt een stapsgewijze aanpak met informatie, een rekentool en een communicatiekit om bij te dragen aan de transformatie naar een klimaatadaptief bedrijventerrein.

Steeds extremer wordende weersomstandigheden – zoals extreme hitte of zeer heftige neerslag… Iets waartegen bedrijventerreinen steeds minder bestand zijn. Gelukkig zijn er veel oplossingen, waarvan sommige wellicht perfect bij jouw bedrijf passen!

 

Groene parkeerplaatsen

Een concrete maatregel om bij te dragen aan een klimaatadaptief bedrijventerrein, is het aanleggen van groene parkeerplaatsen. Parkeerplaatsen zijn nu nog vaak gemaakt van beton. Water kan hier niet doorheen en kan derhalve schade veroorzaken en het risico op overstroming vergroten. Daarnaast houdt beton warmte vast. Met de oplopende temperaturen tijdens de zomermaanden een gegeven waar we ook actie op moeten ondernemen.

Groene parkeerplaatsen zorgen dat het water weg kan stromen en dat hittestress wordt beperkt. Het is een gemakkelijk te implementeren maatregel om te vergroenen, te verduurzamen en om concreet klimaatadaptief bezig te zijn! 

 

Effect van maatregelen

Ook binnen het Sloterdijken gebied liggen veel kansen voor klimaatadaptatie.
Samenwerking is cruciaal om deze kansen te benutten en om maatregelen met impact te kunnen nemen.
Ondernemers binnen Sloterdijken hebben natuurlijk allen eigen taken, verantwoordelijkheden,  eigendommen en hun eigen belangen als het gaat om klimaatadaptatie. 

Maar let wel: de meeste maatregelen zijn pas effectief wanneer ze in samenhang worden uitgevoerd. Daarom is het belangrijk om ieders belangen en instrumenten op elkaar af te stemmen en samen te werken aan een klimaatbestendig Sloterdijken. 

Samenwerking is essentieel om een bedrijventerrein klimaatbestendig te maken.

Om (de eerste) stappen te kunnen maken en in kaart te brengen waar de kansen liggen, geeft Green Business Club Sloterdijken in 2024 vervolg aan dit project.

Inmiddels hebben we al diverse brainstormsessies gehad over de aanpak van klimaatadaptatie in het gebied, samen met SPATwater. Er is een voorstel geschreven voor concrete aanpak en we staan in de startblokken om het plan uit te kunnen werken…

Wordt vervolgd dus! 

Meer weten? Neem contact op met programmamanager Eveline Klok via eveline@greenbusinessclub.nl