Groene Oase Sloterdijken

Het sterk versteende Sloterdijken kampt met problemen zoals hittestress en straten die onder water komen te staan bij hevige regenval. Dit is niet alleen vervelend, maar ook verspilling van water en warmte. Gelukkig hebben we een partner gevonden om deze uitdagingen om te zetten in mogelijkheden: we gaan echt impact maken met Adviesbureau SPATwater.

SPATwater werkt sinds februari 2024 aan het project “Groene Oase Sloterdijk” en is bezig met het in kaart brengen van mogelijkheden voor vergroening en verduurzaming in het gebied.

Veelzijdige en duidelijke tool

In het streven naar een gezonder, groener en koeler Sloterdijk Nieuw-West staan we voor een uitdagende taak. Het creëren van een toekomstbestendig gebied, waarbij hittestress en wateroverlast worden aangepakt, vereist een doortastende aanpak. De eerste stappen – met als resultaat de klimaatadaptatie-tool, zijn gezet in 2022-2023, in samenwerking met de studenten van de Made opleiding en SPATwater. Ook dit jaar bundelen we opnieuw onze krachten met de nieuwe generatie hydrologen van SPATwater, op weg naar een klimaatadaptief Sloterdijken.

Steeds extremer wordende weersomstandigheden – zoals extreme hitte of zeer heftige neerslag… Iets waartegen bedrijventerreinen steeds minder bestand zijn. Gelukkig zijn er veel kansen die SPATwater in kaart aan het brengen is!

 

SPATwater: vooruitstrevende hydrologen

SPATwater, bestaande uit drie ‘nieuwe generatie‘ hydrologen, adviseert bedrijven, overheden, provincies en waterschappen op het gebied van klimaatadaptatie en waterbeheer. Wat Spatwater onderscheidt, is de combinatie van ruimtelijke data-analyse met een praktische benadering. SPATwater brengt niet alleen problemen in Sloterdijk Nieuw-West  in kaart, maar richt de blik direct op oplossingen en de uitvoerbare route daarnaartoe.

”Onze engagement stopt niet bij het indienen van rapporten. We streven ernaar dat het proces richting implementatie van maatregelen al in gang is gezet. Door actieve betrokkenheid zorgen we ervoor dat partijen de adviezen daadwerkelijk kunnen opvolgen”

Lees het interview met SPATwater over de aanpak.

Soepele Samenwerking ‘Groene Oase Sloterdijk’

De praktische werkwijze van zowel SPATwater als Green Business Club Sloterdijken maakt de samenwerking vlot en effectief met een sterke focus op de doelen en de te behalen resultaten.

Samenwerking is essentieel om een bedrijventerrein klimaatbestendig te maken.

Om (de eerste) stappen te kunnen maken en in kaart te brengen waar de kansen liggen, geeft Green Business Club Sloterdijken in 2024 vervolg aan dit project.

Inmiddels hebben we al diverse brainstormsessies gehad over de aanpak van klimaatadaptatie in het gebied, samen met SPATwater. Er is een voorstel geschreven voor concrete aanpak en we staan in de startblokken om het plan uit te kunnen werken…

Werkwijze project Groene Oase Sloterdijk

SPATwater identificeert knelpunten in het gebied en combineert natuurlijke en menselijke data om kansen voor klimaatadaptatie te ontdekken. Deze inzichten leiden tot praktische vervolgstappen, waarbij de juiste partijen met elkaar worden verbonden.

Door onze gezamenlijke inspanningen en praktische aanpak, streven we ernaar Sloterdijk Nieuw-West te transformeren tot een veerkrachtig en klimaatbestendig gebied.

Groene Oase Sloterdijken image

Deze projectpagina zal worden bijgewerkt met inzichten en concrete stappen tijdens de voortgang van het project ‘Groene Oase Sloterdijk‘, gebaseerd op de kansenkaart die SPATwater momenteel ontwikkelt. Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen door ons te volgen op LinkedIn.

Meer weten? Neem contact op met programmamanager Eveline Klok via eveline@greenbusinessclub.nl