2024/03/19 geplaatst in Groen, Klimaatadaptatie, Mensen, Organisatie, Water

Een Klimaatadaptief Sloterdijk: Interview over de aanpak van SPATwater voor een klimaatbestendig Sloterdijk

Een Klimaatadaptief Sloterdijk Nieuw-West: adviesbureau SPATwater vertelt in dit interview hoe zij met Green Business Club Sloterdijken aan de slag gaan.

Inhoud

  • De eerste stappen om Sloterdijk Nieuw-West gezond, groen en koel te maken
  • De samenwerking tussen Green Business Club Sloterdijken en de nieuwe generatie hydrologen van SPATwater
  • Kansen voor een klimaatadaptief Sloterdijk Nieuw-West
  • Uitdagingen voor een klimaatbestendig kantorengebied in Amsterdam

 

De eerste stappen zijn gezet 

Er is werk aan de winkel om Sloterdijken Nieuw-West gezond, groen en koel te maken. Een toekomstbestendig gebied creëren – waarbinnen hittestress en wateroverlast ondervangen of opgevangen wordt, is uitdagend. De eerste stappen hiervoor zijn in 2022-2023 gezet samen met de studenten van de Made opleiding en SPATwater.

Samen met de nieuwe generatie hydrologen van SPATwater slaan we de handen ook dit jaar weer ineen: op weg naar een klimaatadaptief Sloterdijken!

SPATwater: drie nieuwe generatie hydrologen die zich bezig houden met het adviseren van bedrijven, overheden, provincies en waterschappen op het gebied van klimaatadaptatie en water. 

Wat maakt dat Spatwater zich kenmerkt als nieuwe generatie hydrologen?
“Er wordt veel gewerkt met ruimtelijke data maar het vernieuwende is dat de koppeling van deze ruimtelijke analyses altijd gemaakt wordt met de praktische kant. We brengen het probleem in kaart maar richten onze blik ook direct op de oplossing en de route naar de oplossing.”. 

Het stopt bij Spatwater niet, bij het indienen van het rapport met de inzichten om een gebied klimaatadaptief te maken. “We willen dat dit proces – om uiteindelijk tot implementatie van maatregelen te komen, al in gang is gezet. We willen dat de partijen die met elkaar in gesprek moeten, dit gesprek al gevoerd hebben. Zo dragen we actief zorg voor het vervolg. Als wij weggaan kunnen partijen daadwerkelijk verder met de adviezen.”.

Van Amsterdam Noord naar Sloterdijken

De enthousiaste hydrologen van SPATwater zijn tegen de A10 aan gevestigd aan de Noord-West kant van Amsterdam (Noord) op een stadslandbouw locatie genaamd Noord Oogst. Niet in Amsterdam Sloterdijk Nieuw-West dus. Toch is de samenwerking tot stand gekomen.
Dat begon zo’n anderhalf jaar geleden toen SPATwater samen met de studenten van de Made opleiding de handen ineen sloeg. Vanuit de Made opleiding moeten de studenten een living lab uitvoeren om te bekijken hoe je bedrijven het beste kunt enthousiasmeren om aan de slag te gaan met klimaatadaptatie.

Er is onder anderen een sessie georganiseerd met Green Business Club Sloterdijken participanten om te kijken hoe bedrijven geënthousiasmeerd kunnen worden om aan de slag te gaan met wateroverlast en hittestress wanneer je te maken hebt met pandeigenaar, huurders en gemeenten.

“Dat hebben we met de studenten gedaan en daar is uiteindelijk de toolVergroen je werk’ uitgekomen. Want wat bleek: er is vooral behoefte aan praktische handvatten en tools zodat bedrijven zelf binnen hun organisatie aan de slag kunnen gaan met klimaatadaptatie. Daarom vind je op deze tool onder meer kant- en klare presentaties en video’s om snel aan de slag te kunnen gaan.
Als een werknemer binnen een bedrijf een klimaatresiliente maatregel interessant vindt, kan diegene via deze website-tool de informatie en handvatten verkrijgen om aan de leidinggevende te laten zien zodat het bedrijf aan de slag kan.

Nu er budget is vrijgekomen vanuit de gemeente Amsterdam, kan SPATwater doorpakken met deze tool samen met Green Business Club Sloterdijken en de ondernemers in het gebied Sloterdijk Nieuw-West.

Goede combinatie

De praktische werkwijze vooral gericht op (samen) dóen, zit bij zowel SPATwater als bij Green Business Club Sloterdijken in de vezels. Mede daarom verloopt de samenwerking soepel en kan er snel geschakeld worden om stappen te zetten. 

De GBC Sloterdijken leden worden met elkaar in verbinding gebracht, terwijl de focus gedurende het proces gericht blijft op de doelen en het te behalen resultaat. 

Kansen

SPATwater kijkt waar de knelpunten zitten in het Sloterdijk Nieuw-West gebied; waar wordt het heel heet, waar is veel wateroverlast en wat zijn droge plekken. Ook wordt er gekeken naar de bodem. Deze natuurlijke data wordt in een kaart die het natuurlijke systeem weergeeft, gecombineerd. Deze kaart geeft weer hoe hitte tegengegaan kan worden en hoe wateroverlast voorkomen kan worden. 

Na het maken van deze kaart volgt het volgens de hydrologen van SPATwater belangrijke deel: het menselijke systeem: ‘Wie zitten er in het gebied?’ En: ‘Zijn die partijen die in het gebied zitten bewust van de knelpunten waarin ze zich bevinden en voelen zij veel energie om aan de slag te gaan?’

De twee lagen, natuurlijk en menselijk, worden gecombineerd in een kansenkaart. Deze geeft weer waar de energie zit vanuit het menselijke systeem en waar de knelpunten zitten vanuit het natuurlijke systeem. En deze kaart geeft inzicht in een praktisch vervolg: ‘Hoe kunnen we dan – door de juiste partijen met elkaar te verbinden, echt aan de slag met verandering’.

Het is fijn dat SPATwater vanuit het eerdere onderzoek direct en nauw contact heeft, met de participanten en betrokkenen uit het gebied. 

Doordat SPATwater al bekend is met het gebied kan er vrij snel in kaart gebracht worden welke daken bijvoorbeeld geschikt zijn voor een groen-blauwdak. Daarnaast wordt er gekeken naar braakliggende terreinen, parkeervlakken en andere plekken waar je zou kunnen vergroenen.

Uitdagingen?

In Sloterdijk Nieuw-West zijn er relatief veel locaties die verschillen van elkaar. Van groene gedeelten die al op stapel staan om vernieuwd te worden. Tot dichtbebouwde plekken zoals het stationskwartier waar er best wel veel hittestress is, die lastig ondervangen kan worden doordat er relatief veel verkeersbewegingen zijn.
Doordat de gebieden binnen Amsterdam Sloterdijk Nieuw-West zo verschillen, moet er gekeken worden naar diverse oplossingsrichtingen en dat brengt uitdagingen met zich mee. 

 

Blijf op de hoogte van de vorderingen van het project om Sloterdijk Nieuw-West klimaatadaptief te maken door ons te volgen op LinkedIn.

 

Wil je als ondernemer in het Sloterdijken gebied aansluiten van gedachten wisselen? Dat is mogelijk. Neem contact op met Eveline via eveline@greenbusinessclub.nl.