2022/10/20 geplaatst in Mobiliteit

Veel kansen voor duurzame mobiliteit

Amsterdam Sloterdijken is een gebied in transitie naar wonen en werken. Met goede ov-aansluitingen zijn er veel kansen voor duurzame mobiliteit. Samenwerking tussen werkgevers zorgt er voor dat flexibel reizen eenvoudiger te realiseren is.

De projectgroep Mobiliteit van GBC Amsterdam Sloterdijken heeft in de afgelopen tijd in samenwerking met Breikers en NS in kaart gebracht hoe werknemers van GBC-participanten op dit moment reizen. Hieruit blijkt de potentie van e-bikes, last-mile oplossingen en deelmobiliteit.

Gemeente Amsterdam werkt aan vergroening van het gebied waardoor looproutes in het gebied veiliger en prettiger worden. Werkgevers kunnen hier aan bijdragen door mee te denken en fietsen en lopen bij werknemers onder de aandacht te brengen.

Participanten onderzoeken hoe concrete projecten rondom emissievrij goederenvervoer kunnen worden opgezet. Bundeling van facilitaire goederen draagt ook bij aan een leefbaar gebied.

De projectgroep Mobiliteit komt in november bijeen om een jaarplan te maken voor dit thema. Bent u geïnteresseerd om hier aan deel te nemen? Neem dan contact op met Eveline Klok, programmamanager.