2022/08/23 geplaatst in Energie

Minimaal 15% energie besparen in Sloterdijken voor eind 2022. Doe mee!

De ambitie is helder: in 2030 moet het Sloterdijken energieneutraal zijn en moet er voldaan worden aan nieuwe regels en wetgeving. Al vanaf 1 januari 2023 moeten gebouwen bijvoorbeeld voldoen aan energielabel C en wordt van eigenaren verwacht zo snel mogelijk te starten met verduurzamen. Green Business Club (GBC) Sloterdijken draagt graag haar steentje bij en deelt in de volle breedte haar kennis om bedrijven te helpen bij de transitie. Het project versneld van het gas af is een goed voorbeeld. We willen voor het einde van het jaar minimaal 15% energie besparen en ondersteuning bieden om van het gas af te komen.

Het traject van start
Maximaal van elkaar leren, dat is wat GBC Sloterdijken stimuleert. In dit traject, op weg naar 15% energiebesparing, wordt kennis gebundeld en gedeeld door de projectgroep Energie. Participanten Arup en EQUANS vervullen hierbij een actieve rol in dit project. Hiervoor richt de projectgroep zich enerzijds op het gebied en de gebouwen en anderzijds op de assets en bijbehorende maatregelen.

Stadsdeel Nieuw West heeft een hybride rol als participant: de schakel naar gebiedsontwikkeling en de hoge duurzaamheidsambities voor Sloterdijk vanuit de gemeente. Daarnaast als aanjager in het gebied met energiescans voor bedrijven en de inzet van expertise.

De aanpak 15% energiebesparing is te verdelen in twee projecten:

  • Project 1: Onderzoekstraject energiebesparende maatregelen voor specifiek 2-3 gebouwen;
  • Project 2: Campagne Sloterdijken doet het licht uit.

Zuidas doet het licht uit
GBC Zuidas is al van start gegaan met het project ‘Zuidas doet het licht uit’ en GBC Sloterdijken volgt spoedig. We brengen zichtbare energieverspilling in kaart en hiermee willen we meer aandacht en bewustwording creëren om energiebesparing te versnellen. Zien is geloven!

Aanmelden
Heeft jouw bedrijf/gebouw gasaansluiting en wil je meedoen aan dit traject of aan Sloterdijken doet het licht uit? Neem contact op met Ragna van Damme, programmamanager GBC Sloterdijken via ragna@greenbusinessclub.nl.