2022/05/20 geplaatst in Algemeen

Publicatie Kijk op Noord Holland: Ook Sloterdijken geeft gehoor aan duurzame ambities

Green Business Club Zuidas vertelde vorig jaar in Kijk op Noord-Holland over het succes en het tienjarig bestaan van de club. Afgelopen oktober werd de tweede Amsterdamse club opgericht, in de Sloterdijken. Net als Zuidas belooft het een proactieve uitvoerende organisatie te worden, waardoor duurzame projecten op de kaart worden gezet.

Amsterdam Sloterdijken is een kantoren- en bedrijvenlocatie in transitie. De woningbouwplannen stapelen zich op, tegelijkertijd blijft het een uiterst relevant gebied voor werkgelegenheid. Met het aangrenzende havengebied (waar de duurzaamheidsambities groot zijn) kan goed worden samengewerkt aan diverse energieopgaven. Met natuurgebied de Bretten wordt al nauw samengewerkt aan vergroening en de circulaire economische doelstellingen van de Sloterdijken.

Op 7 oktober vorig jaar vond de officiële kick-off van de Green Business Club Amsterdam Sloterdijken plaats. Direct met tien Founding Partners: Alliander, Arcadis, ARUP, BosseMeilink Notariaat, Breikers, Gemeente Amsterdam, Milieu Service Nederland, NS, ORAM en Pantar. Zij vormen samen een stevige basis in het gebied. De kick-off was een heldere start van mooie ambities voor het aanjagen van duurzame business in de Sloterdijken. Zoals het de Green Business Clubs betaamt, wordt er door de participanten direct gewerkt aan concrete projecten.

Vier concrete thema’s
De participanten van de Green Business Club Amsterdam Sloterdijken willen met hun deelname een bijdrage leveren aan diverse doelstellingen voor verduurzaming, waaronder ‘energieneutraal in 2030’ en ‘volledig circulair in 2050’. GBC Amsterdam Sloterdijken gaat concreet aan de slag met projecten in vier hoofdthema’s: klimaatadaptatie, energie, Zero Waste en mobiliteit. Menno van der Valk, voorzitter van de nieuwe GBC: “Om op relatief korte termijn nul-emissie te realiseren en de leefbaarheid in Sloterdijken te vergroten, is het essentieel dat er concrete, laagdrempelige en snel te implementeren maatregelen op gebiedsniveau worden toegepast.”

Hij benoemt daarbij meervoudig ruimtegebruik, stimulering van deelmobiliteit en concrete maatregelen voor biodiversiteit als goede voorbeelden. “Daarnaast worden energiescans ingezet om resultaten te verbeteren op gebouwniveau, willen we met zero waste projecten verspilling tegengaan en door invoering van circulaire oplossingen wordt ingezet op lokaal en regionaal ondernemerschap.”

Het gehele interview lezen? Dat kan op Kijk op Noord-Holland!