Gepost door Green Business Club - Landelijk
2021/10/19 geplaatst in Algemeen, Mobiliteit

Een gesprek over de kracht van samenwerken in de mobiliteitstransitie

Een gesprek over de kracht van samenwerken in de mobiliteitstransitie:
‘Een belangrijke stap richting het worden van een brede mobiliteitsspeler’

Het afgelopen jaar was voor bedrijven lastig door de impact van COVID-19. Veel werkgevers moesten aanpassingen verrichten om door te kunnen gaan. Tegelijkertijd gaf de crisis kansen voor verduurzaming van het mobiliteitsbeleid. De Nederlandse Spoorwegen (NS) heeft deze kans aangepakt door werkgevers te voorzien van advies en de juiste producten. Hoogste tijd voor een gesprek over de kracht van samenwerken in de mobiliteitstransitie. Diederik Imfeld, projectmanager Green Business Club Nederland (GBC NL) ging in gesprek met Yfke van der Sloot, Lead Zakelijke Markt NS en bestuurslid van GBC Nederland en Tom Schonewille, Accountmanager NS Zakelijk.

Diederik: “Vanuit NS Zakelijk hebben jullie een grote betrokkenheid bij ons netwerk. Yfke als bestuurslid van GBC Nederland en Tom als stuurgroeplid bij GBC Bunnik. We hebben elkaar het afgelopen jaar veel gesproken, omdat de Covid-maatregelen veel gevolgen hebben gehad voor het mobiliteitsbeleid van bedrijven. Tegelijkertijd is in de halfjaarcijfers van NS te zien dat het een zware periode is geweest. Hoe heeft NS Zakelijk dit ervaren?”

Yfke: “Door COVID-19 is het aantal reizigers en daarmee opbrengsten enorm teruggelopen. 2019 was een jaar van uiterste, waarbij mobiliteit als thema in de samenleving en bij werkgevers hoogste prioriteit kreeg en kijk op mobiliteit ingrijpend en mogelijk structureel is veranderd. Op dat moment ga je kijken wat voor aanpassingen je kan verrichten in je dienstverlenging aan klanten, denk bijvoorbeeld aan verschillende reisproducten en flexibilisering daarvan. Op dat moment hadden we meer dan 550.000 NS-Businesscard reizigers en startten we met een inventarisatie van klantenwensen. Wat houdt onze klanten bezig, hoe kijken zij naar de toekomst, welke uitdagingen liggen er op het gebied van mobiliteit en hoe kunnen wij daarin helpen? Thuiswerken, deur tot deur mobiliteit en flexibiliteit zijn thema’s die in alle gesprekken terugkwamen. Met de informatie die we ophaalden, hebben we stapsgewijs verbeteringen doorgevoerd aan onze producten en services.

Diederik: “Wat kwam er uit die gesprekken met klanten en de nieuwe projectgroep?”

Yfke: “Voorheen werkte wij met vaste tarieven, aangezien iedereen elke werkdag naar kantoor ging. In 2020 hebben wij diverse nieuwe producten en services geïntroduceerd, waarbij betalen naar gebruik op basis van werkelijk reisgedrag het uitgangspunt is. Enerzijds om de behoefte naar meer flexibiliteit in te vullen, door producten te ontwikkelen die ook geschikt zijn voor het locatieonafhankelijk werken. Anderzijds ontwikkelden we een nieuwe service: NS Go. We bieden bedrijven hiermee een dienst aan waarbij zij meerdere mobiliteitsvormen kunnen afnemen naar wens. Dit is een belangrijke stap richting het worden van een brede mobiliteitsspeler.”

Diederik: “In gesprekken met bedrijven in Zuidas merk ik op dat het mobiliteitsbeleid vaak bij HR ligt. Sinds de coronacrisis is de vraag aan HR-professionals om een nieuw mobiliteitsbeleid vorm te geven vergroot, terwijl de kennis niet altijd aanwezig is. Tom, hoe ervaar jij dat in de gesprekken die jij voert met werkgevers?”

Tom: “Ik herken dat de initiële mobiliteitsvraag en het uitvoeren van het mobiliteitsbeleid vaak bij HR ligt. Om te ondervangen dat verschillende invalshoeken goed worden vertegenwoordigd bij het vormgeven van een mobiliteitsbeleid, adviseer ik werkgevers om in een vroeg stadium intern meerdere stakeholders aan te haken. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een vertegenwoordiging vanuit HR, Compensations & Benefits en Finance. De urgentie om juist nú naar het mobiliteitsbeleid te kijken, herken ik daarnaast ook. Door COVID-19 zijn de gesprekken veranderd. Organisaties zien dat mobiliteit hand in hand gaat met het thuiswerken. Waar vóór COVID-19 de eerste vraag was ‘Hoe ga je naar kantoor?’, is door het omarmen van het hybride werken de eerste vraag die gesteld moet worden: ‘Ga je naar kantoor?’ Het onderbrengen van die specifieke vraag in je mobiliteitsbeleid vraagt van werkgevers een nieuwe, flexibele manier van denken. De vraag is dan vervolgens: hoe geven we die flexibiliteit vorm? Ons antwoord daarop is NS Go. NS Go is een mobiliteitshub rond de standaarddiensten die we bieden. Met NS Go breng je al je zakelijke mobiliteit naar één platform gebaseerd op de regels en wensen van hoe de werkgever het mobiliteitsbeleid wil voeren. De werkgever wordt door NS ondersteund bij het inrichten van zijn gewenste mobiliteitsbeleid, waarbij specifiek door de organisatie keuzes kunnen worden gemaakt met betrekking tot aanbod mobiliteitsdiensten, mobiliteitsbudget en vergoeding zakelijk en privé. Vanuit onze visie om zakelijke mobiliteit zo duurzaam mogelijk te maken, kunnen wij daarnaast via NS Go werkgevers en werknemers stimuleren om duurzaam te reizen door concrete, duurzame alternatieven voor te leggen.”

Kracht van samenwerken
Diederik blikt terug op de mobiliteitsbijeenkomst bij Green Business Club (GBC) Bunnik waar het station als middelpunt kan fungeren van het mobiliteitsaanbod: “Participanten zien de potentie van samenwerking, waarbij verbetering van de route naar het station startpunt is geweest van een afgestemd mobiliteitsbeleid. Het zou geweldig zijn als het zo ver komt dat fiets en trein ervoor zorgen dat de omgeving van bedrijven bijvoorbeeld kan worden vergroend.”

Tom, naast zijn functie als Accountmanager bij NS, ook stuurgroeplid bij GBC Bunnik, herkent dit enthousiasme: “COVID-19-maatregelen zorgden voor een versnelling in Bunnik. Hoe zorgen we dat organisaties anders gaan denken over mobiliteit? De aanpak van het Anton van Dampad heeft ertoe geleid dat medewerkers en bezoekers op een veilige manier vanaf het station naar de werklocatie kunnen fietsen. Zo’n concrete actie van participanten binnen GBC Bunnik biedt ruimte voor flexibilisering van het mobiliteitsbeleid.”

Yfke: “Het is voor NS belangrijk om op landelijk en lokaal niveau actief te zijn bij Green Business Club. We helpen bedrijven graag in het verduurzamen van hun mobiliteitsbeleid. Als landelijk partner geven we ondersteuning en stimuleren we innovatie op centraal niveau. Door onze lokale deelname weten we exact wat er speelt in een gebied, en ondersteunen actief waar nodig.”


Foto: NS / Arno Leblanc