2021/10/04 geplaatst in Afval, Circulair

Genoeg kansen voor Zero Waste Sloterdijken met mooie partijen aan boord!

Met founding partners Alliander, Pantar en Milieu Service Nederland, kan het niet anders dan dat circulariteit een belangrijk thema is voor GBC Sloterdijken. Met de aanwezigheid van het Houtbewerkingscollege in het gebied, Plastic Recycling Amsterdam om de hoek  en de circulaire hub van Pantar in de nabije toekomst, zijn er meer dan voldoende kansen om snel, concreet en groots aan de slag te gaan.

Tijdens een eerste themasessie circulair in juni waar vertegenwoordigers van bovengenoemde organisaties én gemeente Amsterdam aanwezig waren, vlogen de ideeën over tafel. Van het oprichten van een circulair expertise centrum, het initiëren van ‘Sloterdijken Plasticvrij’ of een blauwdruk maken voor circulair ondernemen: aan ambitie geen gebrek. Het combineren van een lange termijn ambitie met de realisatie van circulaire quick wins heeft de voorkeur: zo blijft iedereen betrokken en enthousiast.

Korte termijn

De projectgroep start met een plan van aanpak voor korte termijn: dit geeft gelegenheid aan de participanten van deze kersverse GBC elkaar te leren kennen. Welke individuele ambities hebben de organisaties en is er overlap? Daarnaast een inventarisatie van de stakeholders: welke inzamelaars, facilitaire partners en beheerders zijn er in Sloterdijken te vinden? Welke circulaire initiatieven zijn er?

Circulair bouwen

Alliander ziet kansen voor circulair bouwen. Hier hebben zij al ervaring mee voor hun hoofdkantoor in Arnhem en kernlocatie  in Duiven. Deze ervaring gaan zij nu inzetten bij de bouw van hun nieuwe kantoor in Sloterdijk genaamd Westpoort. Bij de ontwikkeling van Westpoort is nadrukkelijk rekening gehouden met circulariteit en duurzaamheid. Het ontwerp is in hoge mate flexibel, schaalbaar en modulair. Daarmee is het gebouw aan te passen aan mogelijk veranderende behoeften in de toekomst. Westpoort krijgt voor een groot deel een houten constructie. Daarnaast wordt bij de bouw zo veel mogelijk materiaal hergebruikt.

Plastic Recycling Amsterdam

Bij de bedrijven op Sloterdijken komt veel plastic vrij wat, als het niet apart wordt ingezameld, wordt verbrand met het restafval. Plastic Recycling Amsterdam op Westpoort biedt voor dit probleem een unieke oplossing. Het PMD (Plastic, Metalen en Drankkartons) wordt ingezameld bij de bedrijven in het gebied. Nadat dit PMD is voorgesorteerd op de locatie van Milieu Service Nederland in Diemen, wordt het hoogwaardig verwerkt in Plastic Recycling Amsterdam. Het PMD blijft in de regio, wat een gunstig effect heeft op het aantal kilometers. De verwerking resulteert in vier soorten zeer zuiver plastic granulaat, dat weer de basis is voor nieuwe plastic producten die aan het einde van de levensduur weer op dezelfde manier verwerkt kunnen worden, vergelijkbaar met de verwerking van glas.

Circulaire hub

Pantar won vorig jaar de Werkinnovatie Prijs. Deze prijs is bedoeld om ‘nieuwe banen voor maatschappelijk waardevol werk’ mogelijk te maken. Het voorstel om afvalstromen in de stad te benutten om er grondstoffen en energie van te maken viel in de smaak. Pantar opent dit jaar een locatie in het havengebied. Er worden grondstofstromen zoals bijvoorbeeld koffiedroes, koffiebekers, schillen, gft en PMD CO2-neutraal en voornamelijk met elektrisch vervoer over de weg en het water opgehaald en be- en verwerkt op de hublocatie. De organische restanten worden in een vergister omgezet in energie. Pantar werkt met mensen met talent (een afstand tot de arbeidsmarkt) om de stromen zo hoogwaardig mogelijk te (her)gebruiken. Zo worden bekers van koffiedroes gemaakt en orangecello van sinaasappelschillen. Doel is tot slot ook om lokale en regionale kringlopen te sluiten en de regionale economie te stimuleren.

Kantoorafval

Afvalscheiding wordt voor veel organisaties steeds belangrijk en ook wettelijk verplicht. Een gebiedsgerichte aanpak biedt kansen. Zo kunnen volumes van (grotere en kleinere) eindgebruikers worden gebundeld en vervoersbewegingen worden teruggebracht. Swill, koffiebekers en PMD zijn stromen waar steeds mee aandacht voor is. Binnen Green Business Club delen participanten hun best practices en kennis over voorkomen, scheiden en inzamelen. De aanpak is integraal en gebiedsgericht.

Meer weten?

Ook andere lokale GBC’s werken aan een zero waste programma. Meer weten over deze projecten of over de projectgroep Afval & Circulair van GBC Sloterdijken, neem contact op met Ragna van Damme, programmamanager van GBC Sloterdijken of Nina van den Berg, projectmanager Zero Waste van GBC Nederland.