Routekaart Collectieve Aanpak Energieneutraal Centrumgebied Rotterrdam

De noodzaak om te verduurzamen wordt een steeds groter onderwerp. Het kernteam van de projectgroep Energie heeft het afgelopen jaar samengewerkt om een routekaart te ontwikkelen voor de collectieve aanpak om Rotterdam Alexander energieneutraal te maken.