Ondertekening Green Deal ZES

Op 4 juli 2019 tekende Green Business Club Rotterdam Alexander met haar participanten de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek, waarmee de ambitie werd uitgesproken om het gebied uiterlijk in 2025 emissievrij te laten bevoorraden. Na deze ondertekening worden projecten in gang gezet om hier invulling aan te geven.