Zuid-Holland Bereikbaar

Waarom is jouw bedrijf participant van Green Business Club Rotterdam Alexander?
Omdat wij een groot belang hechten aan duurzame en bereikbare mobiliteit. Binnen GBC Rotterdam Alexander is er een netwerk waarbinnen kennis wordt gedeeld en projecten worden opgezet. Gezamenlijk kunnen we werken naar een duurzame en bereikbare mobiliteit in het gebied Rotterdam Alexander.

Wat doet het bedrijf al op het gebied van duurzaamheid en welke wens is er nog?
Binnen Zuid-Holland Bereikbaar wordt er veel vanuit huis gewerkt en staat slim en schoon reizen hoog op het lijstje.

In navolging op bovenstaande vraag: hoe kan Green Business Club Rotterdam Alexander hierbij helpen?
Door nog meer samen op te trekken in duurzame en flexibele reiswijzen.

Wat is je persoonlijke betrokkenheid bij Green Business Club Rotterdam Alexander?
Meerdere keren geholpen op het gebied van mobiliteit.