Uniper

Wat doet het bedrijf al op het gebied van duurzaamheid en welke wens is er nog?

Uniper produceert elektriciteit, warmte en stoom in Nederland. We gaan in Nederland stoppen met elektriciteitsproductie op basis van steenkool. Uniper blijft inzetten op betrouwbare en betaalbare energievoorziening. Daarnaast richten we ons op de levering van een reeks innovatieve energieproducten aan onze partners en klanten in de regio Zuid-Holland. Dit omvat het leveren van stoom aan industriële installaties in de nabije omgeving van onze energiecentrales, en het gebruik van biomassa en industriële reststoffen (zoals bio propaan) voor het genereren van energie en warmte. Tevens verwerken wij als enige centrale in Nederland diermeel. Verder onderzoeken we alternatieve brandstoffen ter vervanging van steenkool zoals waterstof en metal fuels. Hiervoor werken we samen met partners als Deltalinqs en de TU Eindhoven. We ondersteunen de netbeheerder bij het regelen van de spanning en de frequentie van het hoogspanningsnet door de inzet van onze faciliteiten.
In navolging op bovenstaande vraag: hoe kan de Green Business Club Rotterdam Alexander hierbij helpen?
Uniper Benelux is mede-initiatiefnemer en founding partner van de Green Business Club Rotterdam Alexander. Samenwerking op maatschappelijke thema’s draagt bij aan verantwoord ondernemen in de omgeving, op sommige thema’s is het simpelweg veel logischer samen op te trekken om tot de meest duurzame oplossing te komen. Daarnaast draagt het contact bij aan het leren van elkaars successen wat een meerwaarde heeft voor alle betrokkenen.

Wat is je persoonlijke betrokkenheid bij de Green Business Club Rotterdam Alexander?
Naast de contactpersoon binnen de organisatie ben ik tevens onderdeel van het bestuur van de Green Business Club Rotterdam Alexander.